Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den øverstbefalende for den polske hjemmehær, Tadeusz Bór-Komorowski, giver ordre til opstand, 30. august 1944

Bór-Komorowski (1895-1966) var general. Allerede fra 1939 deltog i opbygningen af den polske Hjemmehær under ledelse af den polske eksilregering først i Paris senere i London. I 1943 blev han øverste leder af Hjemmehæren i Polen. Og i august 1944 gav han ordre til Warszawa opstanden. Efter krigen bosatte han sig til død i London, hvor han i en periode var statsminister i eksilregeringen, som meget få lande anerkendte.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

I dag gav jeg en ordre, som I længe har ventet på, nemlig ordre til åben kamp mod Polens evige fjende – de tyske angribere. Efter 5 års vedvarende kamp udført i konspirationens kældre, står I nu i dag åbent med våben i hånd til at genindføre frihed i fædrelandet, samt at tildele de tyske kriminelle en velfortjent straf for terror og forbrydelse på polsk territorium.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk