Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tykke

Følgende tekst er skrevet af digteren Morten Nielsen. Digtet hedder Skæbne og handler om, hvorfor en dreng bliver nazist i 1930-40’erne. Digtet er skrevet i 1943.

 

Hurtige, lyse stemmer,

                      Der hvirvlede ud i det blaa….

Du var ulykkelig, tykke,

                      Men det ku’ vi ikke forstaa.

Svedig og fed og dum…

                      Helvede satte på spring

Og væltede dig og Cyklen.

                      Vi stod og lo omkring.

 

Du sad på den forreste Bænk…

                      Græd ikke, nej glo, glo, glo!

Naar en bange og vittig Vikar

                      Spørger om to og to.

Vikaren i første Mellem

                      Frelste en tynd Disciplin

Ved at vende det hele mod dig

                      Der forsvarsløst blev til Grin.

 

Og da det omsider blev Foraar for os,

                      Der var femten Aar,

Og Træerne stod og lyste

                      Over Pigernes bløde Haar,

Og du kom, forsigtigt, alvorligt –

                      Da skete det værste af alt:

At den der lo højest af os,

                      Var hende det hele gjaldt.

 

Nu ta’r du Hævn! Nu gaar du

                      Med Skraarem og Støvler paa,

du løfter en Arm, og det skinner

                      i Øjnenes klare blaa.

For Had og Haan og Trusler,

                      Det kan et Menneske ta’ –

Men ikke det, nej aldrig:

                      Det og grines a’ ….

 

Nu er du noget, Tykke!

                      Mand og Partikammerat.

Og hvis vi en Dag skal til Muren,

                      Saa er din Haand parat.

Parat til at smadre et Knojern

                      Ind i min Mund, naar du slaar,

For nu vil du dræbe, Tykke,

                      Alle de onde Aar.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk