Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 48: Ud- og indvandringer 2005-2015

Tabellen viser den emigration og immigration, der stod på i kriseperioden. Tabellen er et supplement til teksterne. De følgende tekster peger på den mere kvalitative eller indholdsmæssige del af vandringsproblematikken. Alderspyramiden kan også sammenlignes med den danske.

 

År Immigranter Emigranter Nettovandring
2005 84,6 -29,4 55,2
2006 107,8 -36 71,8
2007 151,1 -46,3 104,8
2008 113,5 -49,2 64,3
2009 73,7 -72,0 1,7
2010 41,8 -69,2 -27,4
2011 53,3 -80,6 -27,3
2012 52,7 -87,1

-34,4

2013 55,9 -89,0 -33,1
2014 60,6 81,9 -21,3
2015 69,3 -80,9 -11,6

 

 

 

 

Tabel og figurer er udarbejdet af lektor Søren Poulsen, Herlev Gymnasium og HF, 2016, til bogen.

 

Til oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk