Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Tekst 42: Statistik: den irske arbejdsstyrke 2005-2014 (2. kvartal)

Tabellen viser udviklingen i den irske arbejdsstyrke fra højkonjunkturens sidste år og gennem kriseårene. Læg mærke til arbejdsløsheden og beskæftigelsesgraden efter krisen. 

Tabellen stammer fra https://izajoels.springeropen.com/articles/10.1186/s40174-015-0035

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arbejdsløshed i % 4,7 4,6 4,8 5,7 12,2 13,9 14,6 15,0 13,9 12,0
Erhvervsfrekvens i % 62,1 63,2 64,1 63,7 62,5 61,1 60,5 60,1 60,5 59,7

Beskæftigelsesgrad i %
for personer 15-64 år

67,5 68,5 69,1 67,9 62,2 60,0 59,2 58,8 60,2 60,8

 

Til oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk