Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 40: Irlands økonomiske udvikling; statens udgifter i forhold til BNP

De to grafer viser udviklingen i Irlands offentlige udgifter sammenholdt med andre økonomiske faktorer. I kan sammenligne Irlands offentlige udgifter med andre EU-landes i figur 2. Øvrige sammenligninger findes på www.eurostat.com. Læg mærke til, at Irlands udgifter for det meste ligger på omkring 40 % af BNP. Graferne er rentegnet og oversat til dansk af forlaget efter forlæg fra Central Statistics Officehttp://www.cso.ie/en/index.html.

Figur 1

Figur 2

 

Tilbage til oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk