Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

FN’s Generalforsamlings Resolution 181

FN’s generalforsamlings delingsplan af 29. november 1947 accepteredes af israelerne, selvom den skabte en usammenhængende stat. Palæstinenserne og de arabiske nationer forkastede delingsplanen. For Israel var og er delingsplanen et vitalt stykke papir, for her legitimerede et stort flertal i FN, at der på palæstinensisk grund skulle oprettes en jødisk stat.

 

Hvad angik Jerusalem udstak resolutionen følgende retningslinjer:

 
»Byen Jerusalem skal udgøre et corpus separatum under et særligt internationalt styre, og den skal administreres af FN.

 

[…]

 

Byen Jerusalem skal omfatte alle Jerusalems kommuner samt de omgivende landsbyer og byer, den østligste er Abu Dis; den sydligste Betlehem, den vestligste Ein Karim og den nordligste Shu’fat«.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/UN%20General%20Assembly%20Resolution%20181.

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk