Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Sayid Qutbs syn på jøderne

Sayid Qutb var egyptisk litteraturkritikker. Han var en udtalt kritkker af den egyptiske præsident Nasser, der i 1966 lod ham henrette.

Qutb er den terroristiske islamismes fader. Hans radikale teori er baseret på centrale forestillinger som hidjra, jihad og kamp mod jahiliya.

For Qutb var der ingen tvivl om, at islams fjende nr. et siden profetens dage havde været jøderne, der nu om dage infiltrerer den islamiske verden som orientalister, der bevidst og ondsindet nedgør islam.

Qutb var overbevist om, at skriftet Zions Vises Protokoller var et autentisk jødisk skrift, hvis offentliggørelse havde afsløret den jødiske plan om at erobre verden.

I bogen Our battle with the Jews skriver Qutb således om jøderne. 

 

I begyndelsen bekæmpede fjenderne af det muslimske samfund dem ikke med våben, men prøvede at bekæmpe samfundets tro gennem intriger, idet de udspredte uklarheder og skabte mistanker.Og de gør det selv samme i dag. De har lagt hemmelige planer mod dette samfund, og det fortsætter de med at gøre. I hundredvis og tusindvis har de infiltreret den muslimske verden, og det gør de fortsat tilhyllede som orientalister. Det er disse orientalisters elever, der i dag besidder stillingerne inden for det intellektuelle liv i de såkaldt muslimske stater. Deres målsætning er klart formuleret i Zions Vises Protokoller. Jøderne er bag materialisme, sodomi, familiens ødelæggelse og samfundets opløsning. Deres ledere er Marx, Freud, Durkheim og jøden Jean-Paul Sartre.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://gemsofislamism.tripod.com/milestones_qutb.html#answer_religion.

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk