Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hamas’ Charter

Nedenfor bringes dele af Hamas’ (Den muslimske modstandsbevægelse) Charter fra 1988. Det blev formuleret umiddelbart efter, at Hamas var blevet dannet og havde sat intifadahen i gang i 1987. Chartret er fortsat bevægelsens formålserklæring. Paragraf 32 henviser direkte til sandheden af og autenciteten af Zions Vises Protokoller. 

 


Allahs charter: Den islamiske modstandsbevægelses platform

I Allahs navn, den nådige, den medlidende, I er det bedste samfund menneskeheden har skabt. I nyder den korrekte adfærd og forbyder det usømmelige, og I tror på Allah.

 

[…]

Den islamiske modstandsbevægelse brød ud for at spille sin rolle på Herrens vej. I og med den gjord det, gjorde den fælles sag med alle jihad-kæmpere med henblik på at befri Palæstina. Dets jihad-kæmperes sjæle vil møde alle jihad-kæmpere, der har ofret deres liv i Palæstina, siden det blev erobret af profetens efterfølger, måtte Allahs bønner og fred være med ham, indtil denne dag.
Dette er Hamas’ Charter, der vil afsløre bevægelsens ansigt, fjerne sløret fra dets identitet, gøre dets stilling klar, diskutere dets håb, anmode om støtte til dets sag og tilslutning til dets rækker. For vores kamp mod jøderne er vidtomfattende og alvorlig, i en sådan grad at vi får behov for al den støtte vi kan få, […] indtil fjenden er slået, og Allahs sejr sikret.

 

[…]

 

Artikel 1: De ideologiske aspekter

Den Islamiske Modstandsbevægelse (Hamas) henter sine retningslinjer fra islam; henter fra den dens tænkning, fortolkninger og synspunkter på tilværelsen, livet og mennesket; begrunder sin handlen ud fra den; og er inspireret af den i alle sammenhænge.

 

Artikel 2: Forbindelsen mellem Hamas og Det Muslimske Broderskab

Den Islamiske Modstandsbevægelse er en del af Det Muslimske Broderskab i Palæstina. Det Muslimske Broderskab er en verdensorganisation, den største islamiske bevægelse i nutiden. Det er karakteriseret af en dyb forståelse, af klare opfattelser og af en komplet forståelse af alle islams ideer i alle livets forhold: synspunkter og tro, politik og økonomi, uddannelse og samfund, retslære og styre, indoktrinering og læring, kunst og publikationer, det skjulte og det synlige og alle andre domæner i livet.

 

Artikel 3: Struktur og essens

Den Islamiske Modstandsbevægelses grundlæggende struktur er muslimer, der har givet sig til Allah og sandt tilbeder Ham som det er skrevet: »Jeg har skabt Mennesket og Djævlen med den hensigt at de skal tilbede Allah«. Disse muslimer er vidende om deres pligt overfor dem selv, deres familier og land, og de forlader sig på Allah i alle disse spørgsmål. De har rejst Jihads fane op i synet på undertrykkerne for at fordrive dem fra landet og folket, så de kan blive befriet for undertrykkernes nedværdigelse, snavs og ondskab.

[…]

 

Artikel 7: Hamas’ enhed

I kraft af fordelingen af muslimer, der over hele kloden kæmper for Hamas sag og kæmper for dets sejr, for forstærkelsen af dens positioner og for opmuntring af dens Jihad, så er denne bevægelse universel. Den er egnet dertil pga. dens klare tanke, dens formåls nobelhed og dens ædle målsætninger. Det er i lyset af dette, at Bevægelsen skal anskues, evalueres og anerkendes. Hvem som helst, der nedgør dens værdi, eller undlader at støtte den, eller er så blind, så betydningen af dens rolle afvises, udfordrer selve troen. Hvem som helst der fornægter disse facts, hvad enten han gør det med vilje eller ej, vil vågne op og finde sig selv overhalet af virkeligheden, og vil være ude af stand til at finde undskayldninger for det indtagede synspunkt. De der først har meldt sig under fanerne har første prioritet.


[…]

Hamas er et af leddene i Jihads kæde i konfrontationen med den zionistiske invasion. Bevægelsen ligger i forlængelse af martyren Izz-din al-Qassam og hans bødre i Det Muslimske Broderskab, der kæmpede i den helleige krig i 1936; Hamas ligger derudover også i forlængelse af både palæstinensernes og Det Muslimske Broderskabs Jihad i 1948 krigen.

[…] 

 

Artikel 10: Hamas kamp for de svage

Den Islamiske Modstandsbevægelse vil, samtidig med at den breder sin egen vej, gøre sit yderste for samtidig at understøtte de svage, forsvare alle undertrykte. Bevægelsen vil gøre alt for sandheden og afskaffelsen af ondt, både i tale og gerning, både og et hvilket som helst andet sted, hvor den kan nå ud og få indflydelse.

 

Artikel 11: Hamas’ strategi: Palæstina er en islamisk Waqf

Den Islamiske Modstandsbevægelse mener, at landet Palæstina har været en islamisk Waqf gennem generationer og indtil opstandelsen. Ingen kan derfor afskrive det eller dele af det, eller forlade det eller dele af det. Intet arabisk land eller de forsamlede arabiske lande, og ingen arabisk konge eller præsident eller dem alle samlet har den ret, heller ikke er der nogen organisation eller forsamling af organisationer, hvad enten de er palæstinensiske eller arabiske, der har denne ret, for Palæstina er en islamisk Waqf fra i dag og til opstandelsen.


[…]

 

Artikel 13: Fredelige løsninger, fredsinitiativer og internationale konferencer

Fredsinitiativer, de såkaldt fredelige løsninger og de internationale konferencer for løse det palæstinensiske problem er alle i konflikt med Den Islamiske Modstandsbevægelses opfattelser. For at give afkald på en hvilken som helst del af Palæstina er det samme som at give afkald på religionen; Den islamiske Modstandsbevægelses nationalisme er en del af dens tro, bevægelsen uddanner sine medlemmer til at holde fast i principperne og til at hejse Allahs banner over deres hjemland, medens de udfører Jihad: »Allah har almagt, men de fleste mennesker er ikke opmærksomme på det«.

[…]

 

Der er ingen løsning på det palæstinensiske problem uden gennem Jihad. Initiativerne, forslagene og de internationale konferencer er ikke andet end spild af tid, en øvelse i meningsløshed. Det palæstinensiske folk er for ædelt til at deres fremtid, deres rettigheder og deres skæbne skal overlades til et diplomatisk spil. 

 

[…]

 

Artikel 15: Jihad i befrielsen af Palæstina er en individuel pligt

Når vore fjender raner islamisk land, så bliver Jihad religiøs pligt. For at imødegå jødernes ran af Palæstina er der ingen vej uden om at hejse Jihads banner. Det stiller krav om en skærpelse af den muslimske bevidsthed blandt masserne på det lokale, arabiske og islamiske niveau. Vi må sprede Jihads ånd til hele den islamiske umma, støde sammen med fjenderne og slutte op i Jihad kæmpernes rækker.

 

[…]

 

Artikel 18: Den muslimske kvindes rolle

Den muslimske kvinde har ikke nogen mindre rolle end mændenes i befrielseskrigen; de føder mænd og spiller en stor rolle i at forme og uddanne den nye generation. Fjenderne har forstået denne rolle, og derfor har de indset, at hvis de kan forme og uddanne den muslimske kvinde på en måde, der distancerer dem fra islam, så har de vundet krigen. Derfor kan man iagttage deres konstante forsøg på at påvirke dem gennem presse og film, uddannelse og kultur, idet de som formidlere bruger deres håndværkere, der er del af forskellige zionistiske organisationer, der har antaget alle slagts navne og former som: Frimurere, Rotary klubber, spioner og lignende. Alle er de sabotører og reder for sabotage.

 

[…]

 

Artikel 27: PLO

PLO er tæt på Hamas, for det er en fader, en broder, et familiemedlem, en ven. Kan en muslim vende sig bort fra sin fader, hans broder, hans familie eller hans ven? Vores hjemland er et, vores ulykke er fælles for os begge. Under indflydelse af de betingelser, der dengang skabte PLO, og den ideologiske invasion, der har fejet over den arabiske verden siden korstogene, der er blevet forstærket af orietalismen og den kristne mission, har PLO antaget ideen om en sekulær stat, og om den synes vi sådan. Den verdslige tanke er diametralt modsat den religiøse. Tanken er basis for vore holdninger, vores handlemåde og vore beslutninger. Derfor, på trods af at vi sætter pris på PLO og dets mulige forandring i fremtiden, og på trods af at vi ikke vil undervurdere dets betydning i den arabisk-israelske konflikt, så kan vi ikke erstatte Palæstinas islamiske natur ved at adoptere en sekulær tænkemåde.

 

[…]

 

Artikel 32: Forsøgene på at isolere det palæstinensiske folk

Verdenszionismen og de imperialistiske kræfter har med smarte træk og en velovervejet planlægning forsøgt at skubbe de arabiske lande, det enen efter det andet, ud af cirklen med konflikten med zionismen med det ultimative mål at isolere det palæstinensiske folk. Egypten er allerede ude af konflikten som et resultat af den forræderiske Camp David aftale, og det samme er blevet forsøgt med andre arabiske lande. Hamas opfordrer de arabiske og islamiske folk til alvorlig og utrættelig handling med det mål at frustrere denne rædselsfulde plan og at gøre masserne opmærksomme på faren ved at forlade striden med zionismen. I dag er det Palæstina, men i morgen kan det blive et andet land eller nogle andre lande. For den zionistiske er uden ende, vil de begære at ekspandere fra Nilen til Eufrat. Når først de har fordøjet det område, som de for indeværende har lagt hånd på, så vil de vende sig ud af i videre ekspansion. Deres plan er publiceret i skriftet Zions Vises Protokoller og deres nuværende adfærd er det bedste bevis på sandheden af, hvad der står der. Så at forlade konflikten med Israel er et kæmpe forræderi og det vil nedkalde forbandelsen over alle, der har fulgt den linie.

[…]

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter, og er fra adressen: http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk