Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Fatwa om Egyptens fredsslutning med Israel

Egyptens fredsslutning med Israel i 1978 var en kontroversiel beslutning, der gjorde Egypten til en paria i hele den islamiske verden. Egypten havde opgivet pligten til at kæmpe for islam og de palæstinensiske brødre til fordel for egne snævre nationale interesser. I denne situation var det af betydning for den egyptiske regering, at den overfor sin egen befolkning kunne legitimere, at fredsslutningen faktisk var i overensstemmelse med islam. 26. november 1979 udstedte Egyptens statsmufti sheik Jadd al-Haqq Ali Jadd al-Haqq en fatwa, der med hele Al-Azhars autoritet i ryggen legitimerede fredsslutningen som forenelig med islam.

 

Principperne:

  1. Islam er sikkerhedens og fredens religion.

  2. Det er en pligt at modtage fjendens fredsfølere under en krig.

  3. Traktater mellem muslimer og ikke-muslimer er tilladte, og det er pligtigt at overholde dem, så længe der ikke sker noget uforudset, som fordrer deres ophævelse.

  4. Muslimerne har lov til at indlede en våbenstilstand, så længe dette er i deres interesse og beskytter dem mod ondt.

  5. Muslimernes accept af en vis urimelighed er tilladt, så længe det forhindrer en større skade.

  6. Fredsaftalens tekster og dens tilføjelser fratager ikke [muslimerne deres] ret, og de anerkender ikke nogen besættelse.

  7. En mindre gruppe ulama har ikke ret til at lege med, eller lade sig lede til at afgive domme, som strider mod, hvad Gud har sendt ned, og derpå at forfalde til bagvaskelse, som ikke er baseret på Guds sharias domme.

  8. Freden ved Hadayabia var et gode og en velsignelse for muslimerne. Og vi er optimistiske med hensyn til vor tids fred med Israel, og vi håber, at den bliver begyndelsen til, at vi kan få jorden tilbage og beskytte vor ære. Og at det prægtige Jerusalem ved den kan vende tilbage til islams vide udstrækning i skyggen af fred.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk