Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 4

Det tjekkoslovakiske kommunistpartis officielle meddelelse til det tjekkoslovakiske folk, den 21. august 1968

Denne officielle meddelelse om invasionen blev udsendt af det tjekkoslovakiske kommunistparti dagen efter, at Warszawapagt-troppernes invasion havde fundet sted. Meddelelsen blev udsendt gennem radioen.

 

Til folket i Den tjekkoslovakiske socialistiske Repu­blik.

Tropper fra Sovjetunionen, Polen, DDR, Ungarn og Bulgarien ryk­kede i går den 20. august. omkring kl. 23 ind over Tjekkoslovakiets grænser.

Det skete, uden at republikkens præsident, Na­tio­nal­forsamlingens formand, ministerpræsidenten eller førstesekretæren for Tjekkoslo­vakiets kommu­nistiske Partis centralkomité vidste noget om det på forhånd.

I aftentimerne i går var centralkomiteens præsidium samlet til møde og drøftede forberedelserne til Tjek­ko­slovakiets konununisti­ske Partis 14. kongres.

Tjekkoslovakiets kommunistiske Partis central­komités præsidium henstiller til alle republikkens borgere at opretholde ro og orden og ikke gøre modstand mod de fremrykkende tropper. Vor hær, sik­kerhedsstyrkeme og folkemilitsen har ikke fået ordre til at forsvare landet.

Tjekkoslovakiets kommunistiske Partis central­komité betragter det, der er sket, som et brud på de grundlæggende principper for forholdet melIemde socialistiske stater ... 

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk