Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 39

Interview: Pavel Telicka – EU er for selvisk

Tjekkiets chefforhandler mente efter københavnermødets afslutning, at unionen udviste utilstrækkelig solidaritet med kandidatlandene. Men han er trods dette stort set tilfreds med topmødets udfald. Teksten her er et interview, som Politiken-journalisten Dana Schmidt har lavet med Tjekkiets chefforhandler Pavel Telicka.

 

Forhandlingerne i København var hårde. Somme tider barske. Men som helhed betragtet forløb topmødet godt. Også de resultater, man til sidst enedes om, er rimelige. Sådan vurderer Tjekkiets chefforhandler, Pavel Telicka, den skelsættende begivenhed i Danmark. Han er ikke enig med dem, som mener, at statsminister Anders Fogh Rasmus­sen af og til gik for vidt og var unødigt hård over for kandidatlandene. Men en ting er Telicka utilfreds med: EU er blevet mere selvcentreret end tidligere. »Jeres statsminister kunne ikke andet. Han havde bestemte retningslinjer, bestemte grænser, og dem måtte han gå efter. Det forstår jeg godt. Vi brugte heller ikke kun blide ord. Det var vigtige emner, vi drøftede, og det hører en vis skarphed til. Men ikke så meget, som det var tilfældet i København og under forhand­lingerne op til topmødet«, siger Telicka, og fortsætter:

 

HÅRD STIL
»Den hårde stil er ikke en dansk opfindelse, men en følge af den forandring, EU har gennemgået i de seneste år. Jeg er ked af at måtte sige det, men jeg mener virkelig, at de fleste medlemsstater er blevet mere selviske og optaget af egne problemer, mere fikserede på penge. Det påvirker ikke kun forholdet til kandidaterne og afføder en vis påholdenhed - nogen siger nærighed. Det krænker også EU's grundlæggende princip om solidaritet«. Pavel Telicka mener, at tendensen til at se på udvidelsen 'hovedsagelig med pengebriller' er forkert, fordi den gør det vanskeligere for kandidaterne at opnå den hjælp, de har brug for til at kunne indhente niveauet i EU. Men tendensen skader ifølge Telicka også unionen selv. »Mange medlemsstater har i løbet af de lange forhandlingsår glemt, at udvidelsen også har en betydning for dem. Det er ikke kun os, der vil få noget godt ud af den. Unionen selv vil drage lige så meget nytte af at få os med. Den bliver større og hermed mere sikker. Der kommer nye markeder og hermed nye chancer for økonomien, nye ideer, nye udfordringer, mere sund konkurrence m.m. Udvidelsen har en historisk betydning for hele Europa. Det er ikke et kliche, men et faktum. Et forenet kontinent er en berigelse for alle, der lever på det«, siger chefforhandleren.

 

MEGET AT GIVE
Telicka understreger, at Tjekkiet og de andre kommende EU-lande har meget at tilbyde, at det er forkert at tro, at udvidelsen primært vil betyde udgifter for EU. »Vi venter ingen almisser og vi vil ikke være en belastning for EU. Vi betaler jo selv en del af udvidelsen, og at vi skal også bidrage til fælleskassen. Vi er fattigere end medlemsstaterne, men vi står ikke passivt og bare kræver. Vi vil have hjælp, men vi vil selv arbejde hårdt for at indhente EU. Og EU får noget til gengæld. For mit lands vedkommende vil jeg understrege, at Tjekkiet er et udviklet, højt industrialiseret land med fine kulturtraditioner og en godt uddannet befolkning. Vi har gennem århundreder givet Europa mange store kultur- og videnskabsfolk, og vi har stadig mange dygtige specialister, som EU vil have glæde af«, siger Telicka. Han har ført forhandlinger med EU i fem år. Det har påvirket ham så meget, at han af og til taler så 'bruxellesk', at selv hans hustru har svært ved at forstå ham. Nu får også hun chance for at lære 'eurospeak'. Den 37-årige Pavel Telicka skal snart være Tjekkiets EU-ambassadør.

 

Tekst 38 | Oversigten over kildetekster | Tekst 40

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk