Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 14

Tekst 14: Instruktioner om adgang til det rwandiske skolesystem (1984)

MRDN spillede i 1984 ud med følgende overvejelser og politik mht. adgangskravene til det rwandiske skolesystem (gengives i uddrag).

Kilde: 'Ingingo    shingiro    mu    kwemererwa    mu     nzego     z’amashuri    yo mu Rwanda', in MRND, Amatwara y’u Rwanda mu y’Uburezi, Umuco n’ubushakashatsi. Politique de l’éducation, de la culture, de la recherché scientifique et technique au Rwanda no1, octobre, 1984, pp. 32-35. - https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Rwanda_resource_book_for_teachers_version_10._rwandan_history_book.pdf

Instruktioner vedrørende optagelse i rwandiske skoler

Kriterier for at blive optaget på gymnasial uddannelse skal respekteres med omhu, da der er meget få gymnasier. På grund af det faktum, at vores land mangler kompetente arbejdere på alle områder, skal ligevægten favorisere de bedste elever (…). Vejen eleven følger og karaktererne er de to vigtigste kriterier for at blive optaget på gymnasierne.

MRND og dets grundlæggende præsidentielle politik i uddannelse kræver, at de etniske kvoter respekteres med henhold antallet af alle de etniske gruppers andel ud af hele befolkningen. Dette skal respekteres for enhver mulighed af gymnasial uddannelse.

Alle provinser skal sende studerende ifølge alt deres størrelse af landets befolkning. Dette skal altid respekteres ift. elevernes karakterer under officielle prøver.

Om muligt, bør dette kvotesystem respekteres på kommunalt niveau i alle provinser (…) Adgang til gymnasier skal ske i henhold til antallet af, om muligt, andelen af mænd og kvinder i hele befolkningen.

Uddannelsesministeren havde privilegiet til at tildele 5% placering på gymnasierne for at rette op, hvor kvoterne ikke blev overholdt korrekt i henhold til kriterierne nævnt ovenfor. (…)

Med hensyn til stipendium til videregående uddannelser i Rwanda og udenlands, skal kvoterne ovenfor respekteres - med hensyn til ”etnisk gruppe”; regioner, køn - uden ubalance i henhold til pladser på skolerne …

Til tekst 13 | Til oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk