Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Matteottis sidste tale

Giacomo Matteotti blev dræbt af fascister den 10. juni 1924. Den umiddelbare årsag til dette drab var hans sidste tale i parlamentet (den 30. maj 1924), hvoraf man nedenfor kan læse starten. Matteotti har selv været klar over den fare, han udsatte sig for, idet han efter talen udtalte til de nærmeste: ”Og nu kan I godt forberede min begravelse."

De to tredjedele, som der tales om i teksten, henviser til en ny valglov, som fascisterne havde fået gennemført. Denne betød, at den største liste kunne få to tredjedele af pladserne, hvis den havde fået mindst 25 % af stemmerne.

 

Formanden:   Det ærede medlem Matteotti har bedt om ordet. Vær så god.

 

Giacomo Matteotti:   Vi har hørt valgkommissionens forslag til stadfæstelse af valget af talrige kolleger. Jeg tror bestemt ikke, at nogen i denne forsamling, bortset fra valgkommissionens medlemmer, vil være i stand til at gentage de oplæste navne, som skal godkendes, ingen, hverken i deputeretkammeret eller på pressens tilhørerpladser.

[Livlige afbrydelser fra Højre og Centrum].

 

Dario Lupi:   Den tid er forbi, hvor man talte for tilskuerpladserne.

 

Giacomo Matteotti:   For jer er offentlighed helt sikkert et levn fra det meget tåbelige 19. århundrede. 

[Livlig larm. Afbrydelser fra Højre og Centrum].

Som jeg prøvede at sige: I dette Kammer foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en præcis viden om den sag, vi drøfter. Dog kan vi via de meget få navne, som vi har kunnet fange ved oplæsningen, forstå, at de repræsenterer en del af flertallet.

Nuvel, imod deres godkendelse nedlægger vi følgende meget enkle påstand: nemlig den, at det regerende flertals liste, der som pålydende har fået over 4 millioner stemmer…

[Afbrydelser. Stemmer fra Centrum: ”Og også flere!”]

…denne liste har ikke fået dem ved frivillig stemmeafgivelse, og derfor er det tvivlsomt, om listen har opnået den nødvendige procent [afbrydelser, protester] for at erobre, også ifølge jeres egen lov, de to tredjedele af pladserne, som er blevet den tildelt! Det er jo en mulighed, at de navne, der blev læst op, var de øverste på listerne og også ville være blevet valgt ved anvendelse af den rent proportionelle metode i hver valgkreds uden flertalspræmieringen. Men eftersom ingen har hørt navnene, og der ikke i forvejen er givet nogen bekræftelse på noget sådant, så er dette sandsynligvis ikke gældende for alle.  Derfor bestrider vi […] gyldigheden af valget af flertallet.

[Livlig larm].

Jeg vil gerne bede de kolleger, hvis valg vi i dag tager stilling til, om i det mindste at afholde sig fra at larme, om ikke fra at stemme.

[Livlige kommentarer – Protester – Afbrydelser fra Højre og Centrum].

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk