Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Det brogede Spanien
//
Kildetekst 29

Permanent våbenhvile?

Terrorismen har plaget det spanske samfund i årtier, men måske venter lysere tider forude. ETA har i hvert fald erklæret permanent våbenhvile. Men vil den holde? I våbenhvileerklæringen den 22. marts 2006 skrev ETA bl.a. nedenstående.

 

Formålet med denne beslutning er at fremskynde en demokratisk proces i Baskerlandet for at skabe et nyt grundlag, hvor vores rettigheder som folk bliver anerkendte, og hvor udsigten til at udvikle alle politiske muligheder i fremtiden er garanteret.

 

[…]

 

Den spanske og den franske stat må anerkende resultaterne af denne demokratiske proces uden nogen form for begrænsninger. Beslutningen, vi baskiske borgere tager om vores fremtid, bør respekteres. Vi opfordrer alle parter til at optræde ansvarligt og i overensstemmelse ned de skridt, ETA foretager. ETA opfordrer de spanske og franske myndigheder til at reagere positivt på denne nye situation og opgive undertrykkelsen. Endelig opfordrer vi alle baskiske mænd og kvinder til at involvere sig i denne proces og kæmpe for vores rettigheder som folk.

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk