Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Kollektiverne i Almagro

Tabellen viser en af de mere sjældne opgørelser for et områdes kollektiver. Desværre blev der ikke i samtiden foretaget nogen egentlig produktionsopgørelse for landbruget – hverken lokalt eller nationalt.

Tallene kan ikke betragtes som fuldstændige og heller ikke som typiske.

 

Uddrag af Hugh Thomas: The Spanish Civil War. Penguin Books, 1965. (s. 473).

 

 

 

Tekst 31 - udgået | Oversigten over kildetekster | Tekst 33

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk