Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Sihanouks anmodning om at træde tilbage

Nedenstående er et referat fra to møder i Den Stående Komite (11. og 13. marts 1976), hvor komiteens medlemmer diskuterede Sihanouks anmodning om at trække sig tilbage som præsident for Demokratisk Kampuchea. Referatet gengiver især Pol Pots meninger om sagen og afspejler visse steder den ofte forvirrende og selvretfærdige logik, som kendetegnede Røde Khmer-regimet – især til sidst, da referatet taler om at 'likvidere' Sihanouk:

 

 

Deltagere:

Kammerat Generalsekretær (: Pol Pot)

Kammerat Vicegeneralsekretær (: Nuon Chea)

Kammerat Vorn (: Von Vet)

Kammerat Khieu (: Son Sen)

Kammerat Hem (: Khieu Samphan)

Kammerat Doeun

Kammerat Tum

Kammerat Touch

 

11. marts 1976

 

Dagsorden: Sihanouks tilbagetræden fra sin post

 

I. Rapport om Sihanouks tilbagetræden

 

Kammerat Hem rapporterede til Den Stående Komite om Sihanouks tilbagetræden. Sihanouk har sendt to breve skrevet på fransk:

Det første brev gengiver hans tilbagetræden og forklarer de vigtige årsager til hans resignation. Særligt fremhæver han sine forskellige helbredsproblemer, som ikke tillader ham at fortsætte sit arbejde.

Det andet brev er en erklæring addresseret til folket i Demokratisk Kampuchea, hvori han informerer dem om, at han ønsker at træde tilbage fra sin post inden 20. marts 1976.

Under møder med henholdsvis ambassadørerne fra Mauritanien og Senegal har Sihanouk også indikeret, at han kategorisk træder tilbage. Under sit møde med den kinesiske økonomiske Delegation beklagede han sig dog kun over sin sygdom.

 

II. Angkars holdning

 

1. Grunden til hans tilbagetræden.

Der er to holdninger: På kort sigt og på lang sigt.

 

A. På lang sigt: Det er et spørgsmål om klasseforskelle. Forskellen mellem revolutionens græsrødder og denne person (Sihanouk) og hans familie. Han kan ikke leve med os. Dersom han tidligere var i stand til at forblive sammen med os, var det alene på grund af hans strategiske overvejelser. Da vi ikke længere støtter hans strategi, kan han kun forblive midlertidigt sammen med os. Det er ikke første gang, at Sihanouk er trådt tilbage. Det gjorde han allerede i 1971.

 

B. På kort sigt: Det er en strategisk forskel så vel som en klasseforskel. Et eksempel er tilfældet, da vi sendte vores ambassadører udenlands uden at konsultere ham (Sihanouk). Hændelsen har ingen betydning, men han vil have udledt, at vi ikke længere havde brug for ham. På den måde fortsætter stridighederne om position (og magt).

Men situationen har udviklet sig. I international sammenhæng kan Sihanouk arbejde sammen med os. Inden for landets grænser føler han sig fortabt uden nogen fremtid. Han er meget frustreret. Han mangler noget at foretage sig. Han keder sig, og det miljø, han er omgivet af, især hans kone som græder konstant, sætter ham også under et stort pres. Såfremt han alligevel ønsker at forblive sammen med os, kan det ikke vare ved. I hvert fald højst et eller to år. Hvis han ønsker at forlade os, er det nu det bedste.

 

2. Positive og negative aspekter ved hans tilbagetræden

 

A. Positive aspekter for vores revolution

Hele folket i Kampuchea vil føle en bølge af lettelse. Det samme angår vores kadrer og militæret. Så vidt angår omverdenen, bliver der ingen problemer.

Vi kan let løse problemet med nomineringer til poster i statsapparatet. Og på denne måde kan vi arbejde fredeligt og uhindret.

Vores arbejde med eksterne affærer vil blive forbedret, fordi vi for fremtiden kan tage beslutningerne selv. Vi kan selv udtrykke vores egne meninger. Uden Sihanouk har vi en klar position.

 

B. Negative aspekter for vores revolution

På den anden side angriber Vietnam os og beskylder os for at være for venstreorienterede. Sihanouk har hjulpet os, så hvorfor skulle vi droppe ham. Vietnameserne vil påpege dette over for andre og tale ondt om os, men godt om dem selv. Dette er dog kun et midlertidigt problem. I sidste ende har vi et godt forhold til dem, så vi vil ikke få nogen problemer.

På den anden side står fjenden over for at angribe os. Skal vi lade dem være i fred i måske en halv måned? For selv om Sihanouk ikke træder tilbage, vil fjenden alligevel angribe os. Hans spioner eksisterer stadig. Hvis fjenden ikke standser sine angreb på os, kommer vi så til at lide? Nej, for han kan ikke isolere os.

 

3. Foranstaltninger: To direktiver

 

A. Første direktiv: Vi afviser ham (Sihanouk) ikke. Vi beder ham om at forblive i den samme position. Hvis han indvilger, kan han blive hos os i fem måneder, et eller tre år – så længe han har lyst. Hvis han ikke har styrken, er det ikke på grund af os. Det er ikke vores skyld. Faktisk vil han ikke være i stand til at blive hos os. Han og hans familie kan meget vel se, at de ikke vil være glade her. Vi giver ham ikke noget valg. Hvis han ikke ønsker at blive hos os, er det bare ærgerligt for ham.

Derfor må vi gå til ham og bede ham om at tilgive, at vi ikke har været i stand til at besøge ham så meget, som vi gerne ville, fordi vi har meget travlt. Vi bør bekræfte modtagelsen af hans brev. Det er på grund af det, at vi samlet kommer for at besøge ham. Situationen i landet er meget svær, meget dårlig. Landet står over for store vanskeligheder. Vi må løse alle problemerne med national værdighed. Det er kun på denne måde, at vi kan være rigtig uafhængige. Vores holdning, som indbefatter regeringens, er altid at anerkende hans noble indsats, hans gerninger og bestræbelser for landet, særligt på den internationale arena.

Nationen skylder ham sin taknemmelighed for hans meget patriotiske indsats – noget som vores parlament allerede har noteret i sine resolutioner. Vi har stor respekt for vores kollektive beslutninger, når de er blevet vedtaget. Men vi anmoder ham om at blive hos folket. Folket vil bevare hans nationalistiske foretagener, og vi vil også lykønske ham og gøre vores yderste for at implementere resolutionen fra vores ekstraordinære møde i Nationalforsamlingen.

 

B. Andet direktiv: Hvis han insisterer på at træde tilbage, takker vi ham. I den ikke så fjerne fortid kæmpede vi sammen, skulder ved skulder. Vi beklager meget hans tilbagetræden. Vi vil sammenkalde et møde i Ministerrådet for at tage en beslutning. Hvis han træder tilbage, vil vi ikke tillade ham at forlade landet. Hans afrejse kan komplicere forholdet til Kina. Fjenden holder ikke op med at kritisere os. Hvis vi afviser at lade Sihanouk forlade landet, kan fjenden kritisere os i mindst en måned. Visse af Sihanouks mere rimelige holdninger viser en patriotisk ånd, men hans kone har ingen patriotisk ånd overhovedet. Hvis vi ikke står fast og løser dette problem med fast hånd, kan det gøre vores arbejde kompliceret på et senere tidspunkt. Derfor bør vi stræbe efter den første løsning, og hvis den ikke virker, den anden.

 

III. Angkars holdning (møde 13. marts 1976)

 

Kammerat Hem har afgivet flere rapporter til Den Stående Komite om problemet med Sihanouk. Han har taget en kategorisk beslutning om at træde tilbage. Han beder Angkar om at have medlidenhed med ham. Han kryber og ydmyger sig selv med det ene ønske, at Angkar accepterer hans resignation. Denne tilbagetræden er ikke vendt mod os.

Kammerat Generalsekretær påpegede, at dette er et vigtigt spørgsmål, som bør afgøres af Partiets Centralkomite. Men Kammerat Generalsekretær har allerede forberedt et antal ideer, som fik støtte fra Den Stående Komite:

 

1. At forbyde Sihanouk at forlade landet er den første foranstaltning, som bør tages.

 

2. Det er nødvendigt at indkalde et møde i Ministerrådet for at rapportere om sagen og derefter tage en beslutning for til sidst at mødes med Sihanouk igen i tilstedeværelse af Penn Nouth. Det er nødvendigt at sørge for, at samtalen med Sihanouk optages på bånd. Det er nødvendigt at tale til ham på en sådan måde, at han ikke fatter mistanke og tillader optagelse af samtalen. Det er til vores dokumentation.

 

3. At sende telegrammer til Sihanouks sønner og bede dem om at vende tilbage så hurtigt som muligt, idet vi påpeger, at de må komme hjem til Nytår og Nationaldagen. Vi må løse dette problem en gang for alle. Vi må løse det for revolutionens skyld.

 

4. Er vores beslutning i overensstemmelse med revolutionær moral?

 

a. Som revolutionens moral eller revolutionens interesser. Revolutionens moral må baseres på revolutionens interesser. Det er en fordel for revolutionen. At tillade Sihanouk at rejse er et tab for revolutionen. I realiteten er Sihanouk en svag tiger, som kun er skind og ben, uden klør og hugtænder. Hans skæg er også blevet barberet af. Derfor er der intet tilbage end at vente på hans død. Men hvis den gamle tiger bliver sluppet løs i gaderne, vil alle børnene helt sikkert være bange for den. Især visse gamle mænd, som ikke vidste, at denne svage tiger også kan være bange.

 

b. Sihanouk deltog i revolutionen på trods af hans forskelligeheder fra os. Det var grunden til, at vores parti besluttede, at Sihanouk skulle være præsident for Demokratisk Kampuchea. Men Sihanouk nægter. Derfor er det op til ham. Han kan blive eller ej. Det er hans problem.

Vi anser ham for at være en seniorpersonlighed. Vi vil ikke slå ham ihjel. Men over for folket og nationen må Sihanouk også straffes for sine fejl med at massakrere folket.

Derfor er vores belutning rimelig i alle aspekter. Vi vil ikke ændre den. Men hvis han fortsætter med at modarbejde os, vil vi tage skridt til at likvidere ham.

 

5. Revolutionens udviklingsretning:

Det er nødvendigt at standse feudalismen. Vi har nået dette stade. Hele det feudale regime er ødelagt og brudt ned af revolutionen. Vi har ikke nogen alternativer. Der vil være reaktioner, men vi må følge revolutionens sti for at vinde.

 

6. Andre foranstaltninger:

For fremtiden vil Sihanouk ikke få tilladelse til at møde udenlandske diplomater. Vi vil give dem gyldige grunde for at forklare situationen.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk