Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

General de Gaulle om den franske union

Den 24. marts 1945 gjorde den franske regering under general de Gaulle rede for sine planer for Indokina efter Anden Verdenskrigs afslutning.

 

Republikkens regering har altid haft den opfattelse, at Indokina skulle have en særlig plads i der franske fællesskab og nyde frihed i overensstemmelse med dets grad af udvikling og formåen. ( … )

Den indokinesiske Føderation skal sammen med Frankrig og de andre dele af fællesskabet danne en ”Fransk Union”, hvis interesser udadtil skal varetages af Frankrig. Indokina skal have sin frihed inden for denne union.

Borgerne i Den indokinesiske Føderation skal være indokinesiske  borgere og borgere i Den franske Union. På det grundlag skal de have adgang til alle føderale stillinger i Indokina og Unionen, uden hensyn til race, religion eller oprindelse og under lighed på grundlag af kvalifikationer. ( … )

Indokina skal have sin egen føderal regering under ledelse af generalguvernøren og sammensat af ministre, der er ansvarlige over for ham. Ministrene skal udpeges blandt såvel indokinerere som franskmænd bosiddende i Indokina. Under generalguvernøren skal der være et statsråd sammensat af højtstående personligheder fra føderationen. Statsrådet skal forberede love og regler, der vedrører hele føderationen. En forsamling, der skal vælges på den måde, der passer bedst i hvert af landene inden for føderationen, og hvor franske interesser skal være repræsenteret, skal vedtage skatter og det føderale budget, og den skal drøfte love. Endvidere skal den tage stilling til handelsaftaler og andre traktater, der berører Den indokinesiske Føderation.

Pressefrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, ands- og religionsfrihed og de demokratiske friheder i almindelighed skal danne grundlag for de indokinesiske love.

De fem lande, som danner Den indokinesiske Føderation, og som er forskellige med hensyn til civilisation, race og traditioner, skal bevare deres særpræg inden for føderationen.

Generalguvernøren skal – i alles interesse – være alles overhoved. De lokale regeringer skal forbedres eller omdannes; embeder og stillinger i hvert af disse lande skal specielt være tilgængelige for dette lands egne borgere.

Med hjælp fra moderladet og inden for Den franske Unions almindelige forsvarssystem skal Den indokinesiske Føderation oprette land-, sø- og luftstyrker, hvor indokinesere skal have adgang til enhver rang på lige fod med personel, der kommer fra moderlandet eller andre dele af Den franske Union.

 

Erklæringen sluttede med at sige, at Indokinas status ville finde sin endelige form efter forhandlinger med de relevante myndigheder i det befriede Indokina.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk