Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Platt Amendment

Senator Orville H. Platt fremlagde Platt Amendment (forfatningstillæg) i Kongressen den 25. februar 1901.

 

Præsidenten for de Forenede Stater bemyndi­ges herved til »at overlade ledelse og kontrol med Øen Cuba til dets folk«, så snart en rege­ring er blevet oprettet på den nævnte ø ifølge en forfatning, som, enten som en del deraf el­ler som en forordning i tillæg dertil, skal præ­cisere USA’s fremtidige relationer med Cuba.

 

Det vil i det væsentlige være følgende:

  1. At Cubas regering aldrig indgår en traktat eller anden overenskomst med en fremmed magt eller fremmede magter, som vil skade eller sigte på at skade Cubas uaf­hængighed, eller på nogen måde bemyn­diger eller tillader nogen fremmed magt eller fremmede magter at kolonisere eller anvende øen til militære eller flådemæssi­ge formål eller på anden måde få fodfæs­te på eller kontrol over nogen del af den nævnte ø.
  1. At den nævnte regering ikke påtager sig eller stifter offentlig gæld, som der skal betales renter af, og ikke etablerer en amortisationsfond, hvortil øens almindelige indkomster, efter at regeringens løbende udgifter er dækket, vil være utiltrækkelige.
  2. At Cubas regering giver sit samtykke til, at USA har ret til at intervenere for at bevare Cubas uafhængighed, for at sikre en regering, der sørger for beskyttelse af liv, ejendom og individuel frihed og for at opfylde de forpligtelser, som – med respekt for Cuba, – er blevet pålagt USA af Paris­aftalen, som nu skal overtages og garanteres af Cubas regering.

  3. At alle USA’s handlinger i Cuba – under den militære besættelse – som følge deraf ratificeres og erklæres retsgyldige, og alle lovlige rettigheder opnået herunder skal opretholdes og beskyttes.

  4. At Cubas regering udfører og, hvis det er nødvendigt, udbygger de allerede ud­tænkte planer eller andre planer, som man kan blive enige om i fællesskab, om klo­aksystemer og forbedring af hygiejnen i byerne på øen. Det skal ske for at forhindre tilbagevenden af epidemiske og smitsomme sygdomme. Herved beskyttes både Cubas mennesker og handel og handelen i USA’s sydlige havnebyer og indbyggerne der.

  5. At Ungdommens ø (lsla de la Juventud) skal udelades fra de foreslåede konstitu­tionelle grænser for Cuba, og retten dertil overlades til fremtidig ordning ved traktat.

  6. For at sætte USA i stand til at opretholde Cubas uafhængighed og for at beskytte både landets indbyggere og dets forsvar, sælger eller bortforpagter Cubas regering landområder til USA. Der er tale om land­områder, som skal bruges til kulindskib­ning eller flådestationer – på bestemte steder, der skal godkendes af USA’s præsident.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk