Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Pablo Neruda: ’Atacama’ fra Canto General

Utålelige stemme, udstrøede

salt, stedfortrædende

aske, sorte gren

i hvis yderste dugperle den blinde måne

dukker frem gennem sorgfulde kobbergange.

Hvilken materie, hvilken hul svane

sænker sin døende nøgenhed i sandet

og hærder sit flydende, langsomme lys?

Hvilken hård stråle knuser sin smaragd

mellem sine sten, ukuelig indtil

den får det tabte salt til at størkne?

Jord, jord

over havet, over vinden, over den koralbehængte

amazones galop:

fyldte pakhus hvor hveden

sover i klokkens skælvende rod:

O oceanets moder! avlerske

af den blinde jaspis og den gyldne flint:

over din rene hud af brød, fjernt fra skoven,

er der kun dine gådefulde linjer,

er der kun din pande af sand,

er der kun menneskets nætter og dage,

men nær ved tidslens tørst, dér

hvor man finder et begravet, glemt papir, melder en sten

om sværdets og bægerets dybe vugger,

udpeger den kalkens sovende fødder.

 

Tekst 11Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk