Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

En episode på Fiat

Følgende korte beretning er taget fra Paolo Sprianos bog om PCI’s, dvs. det italienske kommunistpartis, historie. Efter at have skrevet om, at overfaldet på Abessinien i 1935-1936 ikke skabte den helt store modstand i den italienske befolkning, omtaler Spriano dog denne lille episode fra februar 1936 og kalder den betydningsfuld. Sprianos egen kilde er et brev sendt til partiets ledelse i udlandet.

 

Den dag aviserne kundgjorde den store sejr i Amba Aradan, samlede en partileder på Fiat Lingotto sine folk i montagesektionen for at kommentere og lovprise den store sejr. Det var sket pludseligt, ingen havde haft tid til at organisere noget imod det; men så snart partilederen begyndte at lovprise sortskjorternes og soldaternes heroisme og den italienske civilisations værk, begyndte arbejderne i stedet at lave støj. Det vrimlede med  sch-lyde, derpå udbrød en piften, så blev det nok, en stemme råbte: ”Endnu et par bombardementer med 100 tons sprængstof, så er Abessinien blevet civiliseret.” En anden: ”Nu bliver Abessinien civiliseret, hvornår er det Italiens tur?” En anden: ”Men eksisterer Abessinien mere?” Råb alle vegne fra. Disse blev kraftigere, da nogle fascister forsøgte at gennemtvinge tavshed, men arbejderne svarede igen med at lave et djævelsk spektakel. Imidlertid havde partilederen forstået budskabet og fandt det hensigtsmæssigt at fjerne sig uden at have færdiggjort sin tale.

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk