Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Folkedrabet i Rwanda
//
Kildetekst 6

Tekst 6: Belgisk rapport om tutsier og hutuer (1925)

Belgien styrede Rwanda gennem indirekte styre, dvs. gennem kongen og høvdingesystemet. I kolonistyrets første årtier satsede kolonimagten ensidigt på tutsierne og frembragte derved en hel ideologi om dem. En officiel belgisk rapport fra 1925 illustrerer, hvor direkte denne ideologi kom til udtryk.

Kilde: Rasmus Hylleberg:Folkemordet i Rwanda - og danske baptisters engagement i landet. Føltved, 1998, s. 15.

Mututsien – hvis han er af god afstamning – har ikke noget negerpræg, bortset fra farven [] Begavet med en strålende intelligens udviser tutsien en forfinelse af følelserne, som er sjælden hos primitive folk. Han er en naturligt født leder, i stand til at udvise ekstrem selvkontrol og beregnet velvilje […] 

(Indvandringsteorien, som er refereret ovenfor, blev i den europæiske ideologi til den hamitiske myte: tutsierne var efterkommere af Bibelens Kam (Noahs søn – Ham og Kam er sproglige varianter af samme navn); de var ikke egentlige afrikanere, men praktisk talt sorte europæere.)

Til oversigten over kildetekster | Til tekst 7

 

 

 

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk