Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Nyfascistiske miljøer

Dette er starten på en artikel om de nye voldelige fascistiske grupper, som dukker op adskillige steder i Italien. Artiklen er taget fra det vigtigste politiske ugeblad i Italien, ”L’Espresso” fra 11. december 2008. Begrebet ”spændingens strategi”, som nævnes til sidst, var den højrefløjsstrategi, der gik ud på ved hjælp af voldelige attentater at gøre folk så bange, at en eller anden form for højrekup blev mulig.

 

Dårlige læremestre kaster lange skygger på den ”sorte bølge”. Gennem de senere år er en ny generation af højreekstremister vokset frem. Fra Lazio til Lombardiet fra syd til nord-øst er der hundredvis af meget unge, der opdager disses politik via grupper og bevægelser, som stiller mere og mere voldelige og racistiske ideologier til skue. Fænomenets dimensioner begynder nu at bekymre antiterrorismens folk, som er i gang med undersøgelser i forskellige byer for at finde frem til de virkelige ledere i de forskellige organisationer, afsløre finansieringskanalerne og få klarhed over de inden- og udenlandske forbindelser.

 

Den ”sorte galakse” er ikke kompakt, forklarer eksperterne, men opdelt i netværk, som konkurrerer med hinanden, og det mere med sensationelle aktioner end med ord. Drabs-raids mod immigranter. Pryglen af politiske modstandere. Vilde sammenstød med politiet. Ildspåsættelser og ødelæggelser, som bliver publiceret. Ved at benytte sig af og udstille gamle nazifascistiske symboler fremstår de vindende grupper som en ”moderne rebelskhed”, der også er rettet mod statens institutioner: et brud med det historiske højres autoritære tradition, noget som i frygtelig grad minder om linjen hos de ”omstyrtere”, der i årene med de store attentater gik ind for ”systemets disintegration”, et begreb som var opfundet af terroristen Franco ”Giorgio” Freda, forlæggeren som blev dømt for 21 ud af 22 attentater i 1969.

 

I dette miljø, som altså er ved at opstå på ny, som angriber partierne, men som sønderrives af hemmelige blodhævnsfejder, er andre af de ”store gamle” fra det samfundsomstyrtende højre ved at finde en platform. Mens de værste brushoveder på den modstående venstrefløj svarer på ”provokationerne” med anden vold. Krisen og studenterurolighederne forværrer klimaet. Og blandt undersøgelsesfolkene er der dem, der er begyndt at frygte ”en ny spændingens strategi”.

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk