Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Det brogede Spanien
//
Kildetekst 8

Den demokratiske juntas program

Junta Democrática (Den demokratisk junta), der rummede mange kommunister, var sammen med Plataforma de Convergencia (Platform for fælles retning), der talte mange socialister, drivkræfter i oppositionen mod Franco. I Junta Democráticas 12 punktsprogram fra 1974 opstilles kravene til det nye Spanien efter Francos død.

 

Kilde: Santiago Carillo: Dialogue on Spain, London 1976 (fransk 1974). Oversat af Jakob Buhl Jensen under revision af Leise Jensen.

 

 1. Dannelsen af en midlertidig regering til at udskifte den nuværende regeringsdannelse, for således at give dette lands mænd og kvinder, som er over 18 år, deres fulde og komplette borgerret tilbage, i anerkendelse af at de lovretsligt besidder alle demokratiske friheder, rettigheder og pligter.

 2. Fuldstændig amnesti for domme af politisk natur og øjeblikkelig løsladelse af alle personer, indespærret for politiske eller fagforeningsmæssige årsager.

 3. Legalisering af alle politiske partier uden undtagelse.

 4. Fagforeningsfrihed og tilbagelevering af ejendom fra de fascistiske fagforeninger til arbejderbevægelsen.

 5. Strejkeret, forsamlingsfrihed og ret til at afholde fredelige demonstrationer.

 6. Frihed til presse, radio, meningsdannelse, og til objektiv information fra massemedierne »afhængig af staten«, og navnlig fjernsynet.

 7. Domstolenes uafhængighed og et forenet retssystem.
 8. De væbnede styrkers politiske neuralitet, som kun skal engageres i professionelle mål, helliget det ydre forsvar.

 9. Anerkendelse – indenfor den forenede spanske stat – af de catalanske, baskiske og galisiske folks repræsentanter og af alle regionale samfund som måtte beslutte sig herfor ved demokratiske midler.

 10. Adskillelse af kirke og stat.

 11. Indkaldelse af et folkesamråd, som skal finde sted inden for 12 til 18 måneder fra den dag, hvor de demokratiske friheder er genoprettet. Disse valg, der har til formål at bestemme statsformen, skal finde sted i fuld frihed og upartiskhed.

 12. Spaniens integration i EF, respekt for internationale aftaler og anerkendelse af principperne om international fredelige sameksistens.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk