Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Interview med Ieng Sary

I august 1996 hoppede De Røde Khmerers tidligere udenrigsminister Ieng Sary af fra bevægelsen på grund af interne stridigheder. Ieng Sary fik amnesti af den cambodjanske regering, og med ham deserterede en af De Røde Khmerers hovedbyer Pailin. 28. august 1996 mødtes Ieng Sary med en lille gruppe journalister, deriblandt den australske tv-station ABC. Nedenstående er uddrag af deres interview med Pol Pots tidligere udenrigsminister, som blev trykt I Phnom Penh Post 6. september 1996.

 

Spørgsmål: Det har været sagt, at De var Pol Pots højre hånd under Pol Pot-regimet, hvor så mange mennesker døde i massakrer, af sult og andre ting. Står De ved det ansvar?

Svar: Jeg er ikke Pol Pots højre hånd. Hans vigtigste højre hånd er tydeligvis Nuon Chea. Og der var en komite, som tog sig af alle spørgsmål om sikkerhed, som bestod af fire personer: Pol Pot, Nuon Chea, Son Sen og Son Sens rådgiver Yun Yat. Alle beslutninger blev taget af firemandskomiteen. Jeg var ikke involveret i beslutningen om at evakuere folk fra byerne. 23. april 1975 stod jeg ud af flyet fra Beijing og så, at byen allerede lå øde. Det hele var allerede besluttet, og det var ikke værd at tale om det. Men oprigtigt talt, i 1974 talte jeg med Pol Pot om, at det ville være let at flytte folk ud af Stung Treng og Kratie, fordi der ikke boede så mange mennesker, men det ville ikke være så let at evakuere folk fra Phnom Penh. Alt måtte planlægges nøje, fordi der var millioner af mennesker. Jeg beklager, at intellektuelle omkom, for det var mig, som opfordrede dem til at komme hjem og hjælpe med at opbygge landet. Da jeg deltog i FN's generalforsamling i 1979, var der nogle cambodjanske flygtninge, som så mig og sagde, at jeg var den første, som skulle slås ihjel. Jeg vil gerne tale ærligt om denne sag. Hvorfor har jeg ikke talt om dette før. Fordi det handlede om solidaritet under kampen. Nu har de anklaget mig for at være forræder, og så må jeg gøre alting klart.

 

Spørgsmål: Vidste De på det tidspunkt noget om henrettelserne, om udrensningerne i partiet – ting, som De vidste personligt?

Svar: Pol Pol var meget intelligent i at skabe en hemmelig komite. Nogle gange henrettede de folk og fortalte mig om det bagefter.

 

Spørgsmål: Under Pol Pot-regimet var De viceministerpræsident, og jeg vil mene, at det er en meget vigtig post. Var De i stand til at bede Pol Pot om ikke at dræbe folk?

Svar: Jeg har temmelig mange børn. De blev sendt ud i junglen for at samle traditionel medicin. Da de kom tilbage, fortalte de mig "Far, folket sulter, mange af dem har kun rissuppe at spise". Jeg talte med Pol Pot, men han svarede mig, at jeg angreb mit eget regime. Så efter at jeg kom tilbage efter rejser uden for landet, vidste jeg ikke, om jeg ville blive taget til fange eller ej. Regeringen var på det tidspunkt kun nominel. Selv om der var en regering, var den meningsløs, alt blev varetaget af partiet. (…)

 

Spørgsmål: De vidste intet om henrettelserne af de intellektuelle, for det er en sag, som ofte er blevet bragt op i offentligheden?

Svar: Jeg var ikke bekendt med dette problem. Når de intellektuelle stod af flyet, blev de ført til forskellige steder. Selv havde jeg intet kendskab til dette. Selv min svoger og svigerinde ankom uden, at jeg vidste det. Først da min svoger døde, fik jeg det at vide. Der var ingen alvorlig sygdom.

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk