Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 7: Irlands befolkningsudvikling. Irlands befolkning 1841-2016

Tabellen viser befolkningsudviklingen i Irland fra 1841 til 2016. Her er medtaget udviklingen siden hungersnøden i 1840'erne og frem, hvor millioner af irere døde eller emigrerede. I tabellen ses de absolutte tal, med decimaler. En grafiske skildring viser udviklingen for at få det fulde overblik. Statistikkerne er udarbejdet af Søren Poulsen, tidl. lektor ved Herlev Gymnasium, til Irland – historie og samfund i et århundrede.

År Irland Nordirland
1841 6.529 1.579
1851 5.111 1.485
1861 4.402 1.398
1871 4.053 1.347
1881 3.870 1.130
1891 3.469 1.231
1901 3.222 1.278
1911 3.140 1.251
1926 2.972 1.257
1936 2.968 1.300
 1946 2.955 1.300 
1951 2.961 1.400
1956 2.898 1.400
1961 2.818 1.425
1966 2.884 1.600
1971 2.978 1.519
1979 3.368 1.500
1981 3.443 1.482
1986 3.541 1.500
1991 3.526 1.578
1996 3.636 1.600
2002 3.917 1.697
2006 4.240 1.743
2011 4.588 1.814
2016 4.952 2.106

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk