Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Chile, vores land: Socialdemografisk historie i Chile

Befolkningstal

 1982

1992

2002

Befolkningstal, i alt

11.329.736

13.348.401

15.116.435

Befolkningstal, byområder

9.316.127

11.140.405

13.090.113

Befolkningstal, landområder

2.013.609

2.207.996

2.026.322

Mænd

5.553.409

6.553.254

7.447.695

Kvinder

5.776.327

6.795.147

7.668.740

 

96,14

96,44

97,12

 

Aldersgrupper

Befolkning < 15 år

3.653.113

3.929.468

3.890.126

Befolkning 15 -65 år

7.017.106

18.541.889

9.950.733

Befolkning > 65 år

659.517

877.044

1.275.576

 

Boligbaggrund

Kilde: Censo 2002 Redatam 

 

Boliger, i alt

4.400.247

Boliger, i byområder

3.739.386

Boliger, i landområder

660.861

Husstande

 

Husstande, i alt

4.158.237

Antal personer, i alt

15.164.435

 

Uddannelsesbaggrund
Antal offentlige uddannelsesinstitutioner for børnehaveklasse, grundskole og gymnasium 2005

Kilde: Mineduc

 

Total

11.561

Kommunale

6.098

Private, med tilskud

4.630

Private, egenbetaling

763

Kooperative

70

Antal højere uddannelsessteder fordelt på institutionstype 2005
Kilde: Mineduc

 

Total

573

Universiteter, med rektorråd  

66

Universiteter, private 

139

 Erhvervslæreanstalter     

170

Tekniske uddannelsescentre 

198

Uddannelsesniveau

Kilde: Folkeregister 2002, Redatam

 

Grundskoleuddannelse

5.448.865

Gymnasial uddannelse 

5.230.537

Gymnasial uddannelse 

2.284.936

Aldrig gået i skole

370.234

 

Statistik over boliginfrastruktur angivet i % af det totale antal boliger i by- og landområder

Kilde: Folkeregister 2002, Redatam

 

Drikkevand, byområde

98,73

Drikkevand, byområde

42,94

Kloakering, byområde

96,78

Kloakering, landområde

50,54

Elforsyning, byområde

98,44

Elforsyning, landområde

81,63

 

Fattigdomsstatistik 2003

Kilde: Mideplan

 

Antal dybt fattige

726.509

Antal fattige

2.178.915

Procentandel af dybt fattige

4,67

Procentandel af dybt fattige

13,99

 

Helbredsstatistik

Kilde: Minsal

 

Andel af underernærede (%) (2005)

0,3

Børnedødelighed (0/00)(2002)

7.8

Generel dødelighed (0/00) (2002)

5.2

Antal sygehuse (2004)

194

Antal lægepraksis (2004)

836

Antal landlige lægekonsultationer (2004)

1.165

 

Tekst 4 l Oversigt over kilder l Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk