Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Danskerkritisk digt af Arqaluk Lynge

1970’ernes politiske kamp mod den danske grønlandspolitik blev også afspejlet i kunsten. Hvilket blandt andet kommer til udtryk i dette digt af Aqqaluk Lynge. 

 

Ode til danaiderne

(Dansk imperialisme i Grønland)

 

Arqaluk Lynge

 

Forbandede bæster

nu ved jeg det med sikkerhed

–   fortidens fejl

effektiv eksportproduktion

moderne samfund i Grønland

alle disse oficialle grønlandsoptimister

som privat er kyniske

og ikke tror en døjt på det hele

                      statstilskud er det samme som erhvervsliv

                      realisme realisme

sådan er mummespil.

 

Nu ved jeg det.

Jeg ved at danske kolonialisme skjuler sig i

ministerier (hverken under krigs eller justits)

men under Grønlands-

Inhuman humanistisk imperialisme

kold krig mod kulden

–   når man erhverver områder i et land                                             

med fremmed sprog, sæder og forfatning

så begynder vanskelighederne

og der skal stor lykke og store evner til at bevare dem.

Det bedste og virksomste middel vil vær at erobreren

personlig bosætter sig i det nye land - 

Apostel Hans Egede sagde: BIBLEN er mit våben.

Kongen af Danmark sagde: PENGE er mit våben

–    enten må man vinde menneskene for sig

eller og så må man udrydde dem -

 

Grønland

–   danaidernes kar

ganske umættelig af

udsendt svin

udsendt kræ

udsendt kloakrør

udsendt kolonialisme

–  udsendtisme

Grønland

–   vi er afladskræmmernes kiste

–   når pengene i Grønland klinger

langsomt min sjæl ud af Grønland punger -

 

Jeg ved det

Thulefolket forjaget

strategisk

 

Qutdligssat kasseret

uøkonomisk.

 

Den grønlandske torsk

kasseret

 

Det grønlandske folke

kasseret

 

Grønlandsk kultur

kasseret

 

Grønland du er bundløs

grønlænder du falder bundløst

–   skader man nogen

skal man gøre det så grundigt

at man ikke behøver at frygte hævn -

 

Kalaallit Nunaat

du med dit forjættende, usande øgenavn – Grønland

får i ulveklæder

forover bundfrossen

forneden bundløs

afladshandlernes klondyke

–  danaidernes hobby.

 

De har den fornøjelse

at besidde

magten og æren

i al evighed?

 

(med tak til Macchiavelli)

 

Tekst 33 | Oversigten over kildetekster | Tekst 34b

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk