Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Danskerkritisk digt af Jens Lyberth

1970’ernes politiske kamp mod den danske grønlandspolitik blev også afspejlet i kunsten. Hvilket blandt andet kommer til udtryk i dette digt af Jens Lyberth. 

 

Det er s’gu synd I er Grønlændere

 

Jens Lyberth

 

Arbejdsmand Nielsen, kontormand

                                                                 Larsen,

kontorchef Højen, sekretæren Frøken

og alle de andre

befinder sig på landets poster.

-

Hvorfor

er der ingen af os

der befinder sig på landets poster?

-

Jeg

en fuldmægtig Blær,

som kommer fra det høje ministerium

tillader mig herved at svare:

-

Du en almindelig Grønlænder

du som er ugidelig

du som er ansvarsløs

du som er dranker – efter statestik -

du som ingen skolegang har haft

du som ikke kan sproget dansk

kan ikke

befinde dig på landets poser.

-

Jeg

en almindelig Grønlænder

tillader sig herved at spørge

det høje minsterium:

De lovede – i sin tid -

at lære mig op i et fag.

Men udstødte mig straks,

fordi jeg ikke kunne sproget dansk;

–                                        men i mine papirer skrev de,

at jeg aldrig mødte på arbejde.

–                                        Men den sandeste sandhed var,

at jeg ikke villle være med til,

at gå hen til barakken

og hente min chef,

når han sov forlænge!

-

Og idag

tyve år efter

vil de ikke give mig en chance til.

Hvorfor kan jeg ikke få lov til at

befinde mig på en af landets poster?

-

Jeg

en fuldmægtig Blær,

som kommer fra det høje ministerium,

tillader sig herved at svare:

-

Jeg

en embedsmand,

må ikke give dispensation,

til et give een mand en ny chance.

-

Jeg

en embedsmand,

har medlidenhed med jer

–                                        Grønlændere -

 

-

Jeg

en emebdsmand,

vil sige kort:

-

det er s’gu synd I er

–                                        Grønlændere.

 

 

1975

 

 

Tekst 34a | Oversigten over kildetekster | Tekst 35

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk