Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien

Dansk Vestindien – fra dansk koloni til amerikansk territorium

2017 markerer 100-året for Danmarks salg af kolonierne Skt. Croix, Skt. Jan og Skt. Thomas. De blev solgt til USA efter en folkeafstemning – blandt danskere i Danmark. De tidligere slavegjorte på øerne blev ikke spurgt om, hvad de foretrak. 

Dansk Vestindien – fra dansk koloni til amerikansk territorium trækker en kronologisk linje gennem de knap 250 års kolonihistorie, der gik forud for salget. Den kommer også ind på emner som slaveri og abolitionisme, magt og modstand, racisme og repræsentation. Og den trækker desuden tråde op til nutiden.

Temaet 'Dansk Vestindien' åbner også op for at lade eleverne diskutere og forholde sig til emner som sprogbrug før og nu, undskyldningsdebatten samt synet på og brugen af historien om Dansk Vestindien – på begge sider af Atlanten.

Bogen slutter af med et kapitel om teori og metode, der både kan bruges fagfagligt og tværfagligt, f.eks. i forbindelse med de større skriftlige opgaver på stx og hf. 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk