Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – historie og samfund i et århundrede

Irland – historie og samfund i et århundrede

Irland – historie og samfund i et århundrede er 2. udgave af den populære bog. 1 udgave: Irland – fra påskeoprør til påskeaftale udkom i 2001, hvor man i Nordirland og Irland stadig var igang med at implementere de krav, som var indgået i påskeaftalen, og hvor den keltiske tiger stadig var et fænomen, der bragte økonomisk velstand til borgerne i Irland.

Denne anden udgave medtager udviklingen i begge Irlande helt frem til juni 2017, og derfor er det muligt både at se på, hvordan påskeaftalen er blevet implementeret og hvilke udfordringer, der stadig består, samt hvordan finanskrisen har påvirket de to lande. Netop hvor den økonomiske udvikling igen begyndte at gå fremad igen, sætter Brexit nye spørgsmålstegn ved, hvad der vil ske på den irske ø.

Om bogen
1. del om Irland fortæller om den britiske kolonisering, ønskerne om selvstændighed, påskeoprøret og borgerkrigen. Herefter følger kapitler om opbygningen af en velfærdsstat, den keltiske tiger og det bratte økonomiske sammenbrud under finanskrisen frem til i dag, hvor Irland er ved at lægge de hårde kriseår bag sig. 

2. del om Nordirland tager udgangspunkt i tilknytningen til England, de blodige årtier under The Troubles, påskeaftalen og årene efter. Forfatteren ser på, hvordan de religiøse og sociale konflikter har påvirket udviklingen dengang og nu. Han giver også sine bud på de konsekvenser, Brexit kan få for freden og grænsedragningen mellem de to lande.

Bogen kan bruges flerfagligt mellem historie, samfundsfag, engelsk og religion. 

Gå til bogens 81 gratis kildetekster.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk