Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Mobilisering til tysk militær

Behandlingen af dem, der søgte at undgå indkaldelse til tysk militær.

Artikel fra Tavija, 20. september 1944.

 

Strenge straffe for undvigelse fra militærtjeneste.

En ny advarsel til de lettiske unge, som ikke er villige til at følge deres fædrelands opfordring.

I en tid, hvor sande letter, der er i stand til at bære våben, forsvarer deres hjemland, har tre stærke unge mænd valgt at følge en anden vej, der førte dem til anklagebænken i stedet. Krigsretten hos generalinspektøren for Den Lettiske Frivillige SS-legion har bekendtgjort sin dom i en sag mod Edgars Vilciaš, Osvalds Streaais og Janis Vilciaš. De havde alle i forståelse med hinanden holdt sig borte fra den obligatoriske militærtjeneste og havde siden 1943 levet i skjul, indtil de den 22. august blev arresteret.

Krigsretten idømte Edgars Vilciaš, 22, og Osvalds Streaais, 23, 15 års strafarbejde med alle de følger, som loven foreskriver, mens Janis Vilciaš, der var under 18, fik et års fængsel. Formanden for krigsretten understregede, da han bekendtgjorde dommen, at de anklagede havde begået en alvorlig forbrydelse over for deres hjemland, og kun på grund af deres pletfri fortid og villige tilståelse var de blevet dømt så mildt.

I disse for fædrelandet så svære timer, skal unge mænd, der ikke gør deres pligt og ikke respekterer letternes ære, have en alvorlig advarsel. Loven vil i fremtiden blev anvendt på sådanne personer med den yderste strenghed.

 

Tekst 32 | Oversigten over kildetekster | Tekst 34

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk