Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Eftertiden om de baltiske SS-enheder

I 1950 tog de amerikanske myndigheder stilling til om tidligere baltiske SS-soldater som ikke-tyske flygtninge i Vesteuropa, også kaldet displaced persons, skulle have lov til at søge om opholdstilladelse i USA. Man fandt frem til, at de baltiske SS-enheder var væsensforskellige fra de tyske, og at medlemmerne af disse enheder derfor kunne modtage opholdstilladelse i USA. Brev fra Harry N. Rosenfield, kommissær for den amerikanske Kommission for ikke-tyske flygtninge (Displaced Persons Commission), til J. Feldmanis, chargé d'affaires ved det lettiske gesandtskab i Washington, D.C. 12. september 1950.

 

Kære dr. Feldmanis,

 

Undskyld mit forsinkede svar på Deres brev af 2. august 1950. På nuværende tidspunkt kender De naturligvis kommissionens beslutning. Den har godkendt følgende vedtagelse:

"At de baltiske Waffen-SS-enheder (de baltiske legioner) skal være at betragtes som adskilte fra og forskellige fra, med hensyn til formål, ideologi, aktiviteter og kvalifikationer for medlemskab, i forhold til det tyske SS, og derfor betragter kommissionen dem ikke som bevægelser, der er fjendtligt indstillet over for De Forenede Staters regering som nævnt under afsnit 13 i Lov om ikke-tyske flygtninge med ændringer."

 

Tekst 33 | Oversigten over kildetekster | Tekst 35

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk