Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Total mobilisering til tysk militær

SS- og politichef Friedrich Jeckeln indkalder det lettiske folk til den totale krig, 17. juli 1944.

 

LETLANDS FOLK!

 

Letland er i fare! Bolsjevikkernes mål er er at afskære hele det baltiske område ved hjælp er deres enorme menneskelige masser og materielle styrke. Deres videre mål er at angribe Letland fra alle sider. Den røde fjende udstøder allerede glædesråb i håbet om et nyt frygteligt år, hvor de kan nedslagte lettisk ungdom, afbrænde de strålende byer og de dyrkede marker, dræbe kvinder og børn, og sende resterne af det lettiske folk til Sibirien.

 

MEN DE RØDE BANDITTER HAR FORREGNET SIG!

 

Letland vil ikke blive ødelagt, og dets folk vil ikke blive udslettet. I farens øjeblik står det lettiske folk ikke alene. Den, der påstår, at Tyskland vil opgive Letland, lyver.

 

DE TYSKE MILITÆRE STYRKER VIL FORSVARE LETLAND!

 

På samme måde som for et par uger siden, hvor tyske styrker hjalp Finland, så vil de også kæmpe for Letland til den sejrrige ende! Vi holder alle samlet og fast besluttet på at lægge vor sidste kræfter i kampen. Derfor giver vi bolsjevikkerne det eneste mulige svar:

 

NU – DEN TOTALE KRIG!

 

Føreren har beordret mig til at mobilisere alle egnede kæmpende og arbejdende mænd og til at overlade dem til de militære styrker for denne forsvarskamp.

Jeg har betroet generalinspektøren for Den Lettiske Frivillige SS-legion, SS-Gruppenführer og Waffen-SS, generalløjtnant Bangerskis, at op stille disse kampenheder, og han vil ufortøvet tage skridt til en forstærket rekruttering af alle mænd, der er egnet til at bære våben. De nødvendige råd og instruktioner i den civile sektor vil straks blive udstedt af min befuldmægtigede, førstedirektøren for den lettiske selvforvaltning, general Dankers. Hele Letland skal blive et forenet kæmpende folk. De, som ikke er egnet til at bære våben, vil blive overført til anden tilsvarende form for hjælpetjeneste.

Uden skelnen til social position eller rang, videnskabsmænd og bønder, funktionærer eller arbejdere, men eller kvinder – alle, der har hænder til at arbejde, skal tjene sit hjemland i denne farens stund. Med den største kraftanstrengelse skal den lettiske nation skabe en sikker beskyttelsesvold ved dens lands truede grænser!

Enhver skovl, enhver maskine, ethvert redskab - fra det enkleste til det mest komplicerede – skal tages i brug for at gennemføre denne højeste opgave.

Lad os skride til arbejdet i fuld tillid til vor styrke.

Jeg kalder den lettiske nation ind i kampen, for arbejde og sejr!

 

Tekst 31 | Oversigten over kildetekster | Tekst 33

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk