Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Ghetto i Riga

Direktiver fra Hugo Wittrock, distriktskommissær (overborgmester) for Riga by, om etableringen af en ghetto i Riga, 23. oktober 1941. Kommentarer: Da ghettoen i Riga blev oprettet var en stor del af de lettiske jøder allerede dræbt eller ført i koncentrationslejr uden for Letland, så ghettoen i Riga blev for størstedelens vedkommende brugt til tyske og østrigske jøder. Ghettoen blev lukket i efteråret 1943.

 

Direktiver vedrørende etableringen af ghettoen i Riga og forholdet til jøderne

 

1. Der er en ghetto i Riga. Den afgrænses af gaderne Latgales, Vitebskas, Aadu, Lauvas, Liela Kalna, Lazdonas, Katoau, Jakabpils og Laaplaša. Ghettoen afgrænses ved hjælp af et pigtrådshegn.

2. Det er strengt forbudt for ikke-jøder at gå ind i ghettoen. Man må kun bevæge sig ind i ghettoen med tilladelse fra distriktskommissæren for Riga by.

3. Uden for ghettoen er det forbudt at have nogen som helst form for samkvem med jøderne. De, der forsætligt eller uforsætligt ikke overholde dette direktiv, bliver straffet med fængsel eller i alvorligere tilfælde med forbedringshus.

4. Vagten er beordret til at skyde uden varsel mod enhver, som er indblandet i samkvem med jøderne over eller gennem hegnet.

5. Forespørgsler om jødisk arbejdskraft skal foretages gennem arbejdskontoret i overensstemmelse med de givne regler.

6. Enhver, der beskæftiger jøder anvist af arbejdskontoret, skal have dem bragt under vagt i lukkede rækker til arbejdspladsen, og de skal returneres på samme vis.

7. Arbejdsgiver, der beskæftiger jøder, skal sørge for, at reglerne vedrørende samkvem med jøder overholdes.

Overtrædelser af dette direktiv straffes med bøder op til 1.000 Reichsmark, hvis strengere straf ikke er foreskrevet.

 

Tekst 27 | Oversigten over kildetekster | Tekst 29

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk