Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Viktors Arajs søger personale til udrensninger i Letland

Annonce i Tavija, 4. juli 1941. Tavija (Fædrelandet) var hovedorganet for den tyskkontrollerede presse i Letland 1941-1945. Aizsargi var det lettiske hjemmeværn, som blev oprettet i 1919 og lukket af kommunisterne i 1940.

 

Alle nationalt bevidste letter–Parkonkrusts-medlemmer, studenter, officerer, Aizsargi og andre, som ønsker at deltage i rensningen af vort for destruktive elementer, skal melde sig til administrationen for Sicherheitskommando på Valdemaraiela 19 [i Riga] mellem kl. 9 og 11 og kl. 17 og 19.

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk