Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tyskernes forhold til letterne

Brev af 5. november 1941 fra rigskommissæren for Ostland, Hinrich Lohse, til O. Drechsler, generalkomissær i Riga, om hvordan den tidligere lettiske nationaldag bør fejres.

 

Jeg vil gerne understrege, at der den 18. november, hvor den tidligere uafhængige lettiske stat fejrede sin selvstændighed. ikke må finde offentlige forsamlinger sted, der særlig har med den tidligere uafhængighed at gøre, minder om denne eller vækker håb om en ny uafhængighed i fremtiden. Kulturelle begivenheder (teaterforestillinger, koncerter, sangaftener osv.), som er fri for politiske tendenser, er tilladt, men grundig kontrol af programmerne for dagens begivenheder skal tilsikres.

I tilfælde af at letterne havde planlagt offentlige forsamlinger, som strider mod ånden i ovennævnte retningslinjer, skal de undgås med alle til rådighed stående midler (hvis nødvendigt ved hjælp af politiet).

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk