Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nationalisering af jorden

Uddrag af "Lov om jorden" af 29. juli 1940.

 

1. Den følgende jord skal overføres til den statslige jordreserve, som er etableret den 22. juli 1940 ved Saeimaens erklæring om jorden som folkets ejendom:

1) Al tidligere agerjord, der ikke er af direkte nødvendighed for staten;

2) Al jord, uanset størrelse, der tilhører kirker, sogne eller klostre;

3) Den del af den tidligere ejers samlede jordareal, der overstiger 30 hektar, bortset fra jord, der tilhører folkefjender og jordspekulanter, som skal overføres til staten i sin helhed:

2. Den statslige jordreserve skal anvendes til at give jord til jordløse bønder og husmænd med begrænset jordejendom såvel som til at tilfredsstille offentlige behov for jord.

3. Jordbrug, der er mindre end nævnt i artikel 4, skal gøres større op til den nævnte størrelse med jord fra den statslige jordreserve.

4. Arealet for gårde, der har fået tildelt jord, må ikke overstige 10 hektar.

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk