Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nationalisering af større huse

Dekret vedtaget af Lettiske SSR's Øverste Sovjet, 28. oktober 1940. "Folkets Saeima" var blevet til Letlands SSR's Øverste Sovjet efter Letlands indlemmelse i Sovjetunionen i august 1940.

 

1. I overensstemmelse med artikel 6 i Lettiske SSR's forfatning skal større huse i byer og industrielle centre nationaliseres.

2. Huse med et nytteareal på over følgende:

i byerne Riga, Liepaja, Ventspils, Jelgava og Daugavpils 220 kvadratmeter

i andre byer og industrielle centre 170 kvadratmeter skal underkastes nationalisering.

3. Uanset arealet skal følgende huse samt alle bygninger underkastes nationalisering:

a) huse, hvis ejere er flygtet til fremmede lande;

b) huse, som er af offentlig historisk eller kunstnerisk værdi og

c) huse, der bebos af statsinstitutioner.

4. Lettiske SSR's Folkekommissærers Råd skal godkende listen over huse, der skal underkastes nationalisering i overensstemmelse med artikel 3 i dette dekret samt fastslå proceduren og tidsfristen for nationalisering og overførsel af huse under administration af de centrale organer og lokaler sovjetter.

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk