Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Lettiske skibe skal hjem til Letland

Kirhenšteins' regering tager skibsførernes familier som gidsler for at få de lettiske skibe hjem til landet. Uddrag af referat fra regeringsmøde den 26. juli 1940 under forsæde af præsident og statsminister Augusts Kirhenšteins.

 

10) Vedtager følgende regeringsbekendtgørelse:

Lettiske nationale økonomiske interesser kræver, at hele den lettiske handelsflåde skal stå til rådighed for den lettiske regering. For at advare førere af de skibe, som befinder sig uden for Østersøen, mod forræderiske handlinger, udsteder den lettiske regering følgende ordre til alle redere:

1. Skibe, der befinder sig i fremmed farvand, må kun med den lettiske regering tilladelse forlade en havn for at begive sig til en anden.

2. Skibe har ikke ret til at besejle amerikanske eller britiske havne uden den lettiske regering tilladelse.

3. Førere af skibe, der overtræder den lettiske regerings ordre om at skibe skal vende tilbage til deres hjemland, vil blive betragtet som forrædere mod folket og sat uden for loven. Endvidere vil deres familier og nærmeste slægtning blive stillet til ansvar sammen med dem.

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk