Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nationalisering af banker og industrier

Uddrag af lov om nationalisering af banker og større industrivirksomheder vedtaget af regeringen den 25. juli 1940.

 

Regeringen, idet den gennemfører erklæringen af 22. juli 1940 fra Den Lettiske Socialistiske Sovjetiske Republiks Saeima, beslutter hermed:

1. Alle banker, forsikringsselskaber, kreditinstitutioner, pantelånere og privatpersoners pengeskabe skal nationaliseres.

2. Industrivirksomheder skal straks nationaliseres i henhold til den vedlagte liste.

3. Statslige kommissærer skal udnævnes i virksomheder, der er underlagt nationalisering og nævnt i listen. I industrivirksomheder, der er store og af særlig betydning set fra statens økonomiske interesser, skal ministeren for finanser, handel og industri udnævne kommissærer. I andre virksomheder vil kommissærer blive udnævnt af amtslige embedsmænd, som er blevet bemyndiget til dette, med de lokale fagforeningers kendskab, og denne bliver bekræftet i sin position af ministeren (…)

11. Regeringen minder om, at ethvert forsøg på sabotage vil blive straffet med hele lovens strenghed.

12. Regeringen beordrer alle arbejdere og funktionærer og administrativt og teknisk personale i de nationaliserede virksomheder og banker til at yde mest muligt for at fremme styrkelsen og blomstringen i Den Lettiske Sovjetiske Socialistiske Republiks nationale økonomi.

Nærværende lov træder i kraft den 25. juli 1940.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk