Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Liste over hjemtagelser

Efter indførelsen af Hjemmestyre var de grønlandske politikere meget ivrige efter at komme i gang med arbejdet og man valgte derfor at hjemtage en lang række områder med det samme. Teksten er en oversigt over, hvornår de forskellige områder blev hjemtaget. Tabellen kommer fra Henrik Skydsbjerg: Grønland – 20 år med hjemmestyre.

 

Hjemmestyrekommissionens forslag til overtagelse af sagsområder og det faktiske overtagelsestidspunkt

 

Område

Forslag

Faktisk

Grønlands styrelsesordning

januar 1980

januar 1980

Styrelsesordning for kommunerne

januar 1980

januar 1980

Skatter og afgifter

januar 1980

januar 1980

Folkekirken og andre trossamfund

januar 1980

januar 1980

Kystnært fiskeri, jagt-, ren- og fåreavl

januar 1981

januar 1980

Fredning

januar 1981

januar 1981

Landsplanlægning

januar 1981

januar 1981

Nærings- og konkurrencelovgivning

januar 1981

januar 1981

Sociale forhold

januar 1981

januar 1980

Arbejdsmarkedsforhold

januar 1981

januar 1980

Undervisning og kultur

januar 1981

januar 1980

Erhvervsforhold herunder KGH

januar 1984

januar 1985-1986

Sundhedsvæsen

senere

januar 1992

Boliger

senere

januar 1987

Vareforsyning

senere

januar 1986

Intern transport

senere

januar 1986

Miljøbeskyttelse

senere

januar 1989

Grønlands tekniske organisation

senere

januar 1987

 

Tekst 39 | Oversigten over kildetekster | Tekst 41

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk