Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Håb om NATO-medlemskab

Uddrag af Partnerskabscharter mellem Amerikas Forenede Stater, Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken Litauen af 16. januar 1998.

 

Partnerne tror på, at NATO's udvidelse vil øge sikkerheden for USA, Canada og alle lande i Europa, herunder de lande, som ikke umiddelbart er inviteret til at søge om medlemskab eller de lande, der ikke på nuværende tidspunkt er interesseret i medlemskab.

USA byder Estlands, Letlands og Litauens bestræbelser på at tilslutte sig NATO velkommen. USA gentager sin holdning om, at NATO's partnere kan blive medlemmer, når enhver af kandidaterne beviser sig i stand til og villig til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne ved medlemskab, og når NATO fastslår, at indlemmelse af disse nationer vil tjene europæisk stabilitet og alliancens interesser.

USA gentager sit synspunkt – at NATO's udvidelse er en fremadskridende proces. USA ser frem til udvidelser i fremtiden, og er fortsat overbevist om, at ikke blot vil NATO's dør fortsat være åben for nye medlemmer, og de første lande, som bliver tilbudt medlemskab, vil heller ikke blive de sidste. Intet land uden for NATO har vetoret i forhold til alliancens beslutninger. USA noterer sig, at alliancen er parat til at forstærke sine konsultationer med ansøgerlandene med hensyn til alle emner, der er relateret til et muligt NATO-medlemskab.

 

Tekst 47 | Oversigten over kildetekster | Tekst 49

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk