Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Genvundet selvstændighed

Konstitutionel lov om Letlands status vedtaget af Letlands Øverste Sovjet den 21. august 1991 med titlen "Om Republikken Letland som stat".

 

Idet vi er klar over vort ansvar over for folket og henviser til erklæringen "Om fornyelsen af Republikken Letlands uafhængighed" af 4. maj 1990,

resultaterne af den al-lettiske vejledende folkeafstemning af 3. marts 1991

samt at den kendsgerning, at USSR's statsmagts og regerings forfatningsmæssige strukturer på grund af statskuppet i USSR er ophørt med at eksistere, og artikel 9 i erklæringen "Om fornyelsen af Republikken Letlands uafhængighed" af 4. maj 1990, hvorefter genetableringen af Republikken Letlands uafhængighed ikke kan etableres ad forhandlingsvejen.

Republikken Letlands Øverste Råd beslutter:

1. At erklære Letland for en uafhængig, demokratisk republik, hvor den lettiske nations suverænitet tilhører det lettiske folk og den suveræne stats forhold er bestemt af Republikken Letlands forfatning af 15. februar 1922.

2. At ophæve Artikel 5 i erklæringen "Om fornyelsen af Republikken Letlands uafhængighed", der definerer overgangsperioden for de facto-genetableringen af Republikken Letlands Statsmagt.

3. Indtil det tidspunkt, hvor besættelsen og annektering af Letland er likvideret og Republikken Letlands Saeima træder sammen, skal den øverste magt udøves udelukkende af Republikken Letlands Højeste Råd. Kun love og vedtagelser foretaget af dette statsorgan har gyldighed på Republikken Letlands territorium

Denne konstitutionelle lov træder i kraft ved vedtagelsen.

 

Tekst 46 | Oversigten over kildetekster | Tekst 48

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk