Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Neil Kinnock

Neil Kinnock var Labour-leder under to konservative regeringsperioder. Ikke blot var han og er han en af tidens største politiske oratorer, han anses også i høj grad for at være New Labours ’fader’. I midten af firserne prægedes Labour af et alvorligt opgør, der truede med at splitte partiet i to. The Militants, en gruppe medlemmer af partiets yderste venstrefløj, strittede imod Kinnocks krav om en omor-ganisering og modernisering af partiet. Men Neil Kinnock slog igen med hvad medierne kaldte en ’heksejagt’ på de uregerlige Militants og fik omsider afsat flere af dem. Ved Labours årskongres i 1985, udfordrede han partiets traditionalister med en verbal lussing, som blandt andet lød:

 

Jeg skal sige jer, hvad der sker med umulige løfter: man begynder med urealistiske resolutioner; de bliver derefter konserverede som rigide dogmer. Og så går årene, mens man klæber sig til dem: forældede, misplacerede og irrelevant i forhold til de virkelige behov. Og så ender man med en grotesk Labour-kommune – en Labour-kommune, som kører byen rundt i taxaer og deler fyresedler til sine egne arbejdere. Jeg siger til jer: lige meget hvor underholdende, hvor opløftende det end måtte være for kortsigtede egoer – jeg siger jer og i lytter – jeg siger jer, jeg siger jer – så kan i ikke lege politik med andre menneskers jobs og ydelser.

 

Kilde: James P. Allan: Structures, Agency, and Party Change. The British Labour Party in Opposition, 1979-1997. Speciale. Virginia Polytechnic Institute and State University.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk