Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Kina og Taiwan

Notits fra ugemagasinet Far Easter Economic Review fra januar 2001 om, at Kina er ved at lægge en dæmper på udfaldene mod Taiwan.

Forud for at den ny regering i USA tiltræder den 20. januar, gør Beijing og Taipei deres bedste for at virke forsonende mod hinanden. Den nye stemning er ikke kun en del af en strid om at forme Bush-regeringens standpunkt i Taiwan-spørgsmålet. Det er også tegn på en styrkelse af Kinas nye alliance med Taiwans største oppositionsparti, Kuomintang, mod præsident Chen Shui-bians Det Demokratiske Fremskridtsparti. I begyndelsen af januar sendte Taiwan skibe fra øerne Jinmen og Matsu til fastlandshavnene, Xiamen og Fuhou, og indvarslede de såkaldte minilinks, en begrænset udgave af direkte rejser, handel og kommunikation mellem øen og fastlandet, som Beijing ønsker. Kina reagerede køligt, men derpå fulgte nogle udglattende udtalelser fra viceministerpræsident Qian Qichen, der fortalte Washington Post, at Beijing havde indtaget et ”pragmatisk og mere omfattende” syn på sin politik på ”et samlet Kina”. Derpå fulgte en række tilsyneladende indrømmelser. En Shanghai-delegation rejste til Taipei for at mødes med KMT-borgmesteren, Ma Ying-jeou, mens delegationer fra KMT og oppositionen Nyt Parti rejste rundt i Kina og holdt officielle samtaler med henblik på at udvide de direkte forbindelser. Kina forsøgte at bryde dødvandet ved at sige, at Taiwan kun skulle indvillige i, at forbindelserne blev betragtet som et indenlandsk anliggende og ikke som kontakter mellem adskilte stater, hvorefter de så ville arbejde på sagen. Men embedsmænd fra fastlandet nægter stadig at mødes med medlemmer af Chens parti. Fremdriften holder sandsynligvis ikke uden deltagelse af DPP.

 

Tekst 45 | Oversigten over kildetekster | Tekst 47

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk