Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det er religiøs pligt for muslimer at kæmpe for Jerusalem

Sheik Ekrima Sabri er Jerusalems mufti. For ham kan konflikten om Al-Quds/Jerusalem og dens islamiske helligsteder ikke opgives, da det er religiøs pligt for muslimer at kæmpe for Al-Quds. Ekrima Sabri har ved flere lejligheder velsignet børn som selvmordsbombere.

Teksten er skrevet 5. august 2007 og er fra Palestine Today, en internetside, der bringer nyheder om Palæstina og Israel.

 

Det besatte Jerusalem

Al-Aqsa moskeens bønneleder og leder af ’Den højeste islamiske Autoritet i Palæstina’ advarede mod voldsomme israelske planer om at ødelægge Al-Aqsa moskeen og gøre Al-Quds til en jødisk by.
Sheikh Ekrima Sabri sagde: »Sørgeligt nok er de palæstinensiske ledere mere optaget af deres indbyrdes uenigheder, der overskygger Al-Quds betydning. De glemmer Al-Quds. Den er end ikke i deres tanker, og det har haft en negativ indflydelse. Vi har manet til besindighed og advaret om, at intern palæstinensisk uenighed og den arabiske verdens uoverensstemmelser, kan skade Al-Quds og de hellige islamiske helligsteder«.
Han kommenterede israelske Knesset-medlemmers trussel om at springe Al-Aqsa moskeen i luften for at løse problemet med de israelske fanger hos Hizbollah og palæstinensiske grupper. Sheik Ekrima sagde: »Dette er uansvarlige trusler, fordi den foreslåede løsning ikke kan tilvejebringes ved en ødelæggelse af Allahs hus. Det er fuldstændigt uacceptable trusler og løsningen på soldaternes frigivelse skal komme i stand ved en fangeudvekslings pakke«.
Han tilføjede: »Det er den israelske regering, der forlænger og tøver i spørgsmålet om fangernes frigivelse. Hvis israelerne er så ivrige efter at få løsladt deres fanger i Gaza og Libanon, så skulle de tage og lægge pres på deres regering, så der kan ske en udveksling«.
Han tilføjede, at Al Aqsa moskeen er »del af det palæstinensiske folks tro og trosbekendelse, og at den vil forblive indtil dommedag ved verdenernes Herres, Guds bestemmelse, og at den vil vedblive med at eksistere ved Allahs nåde, fyldt af bøn og bedende. Byen Al-Quds er betroet alle muslimer og arabere og vi henstiller kraftigt til medierne om at fokusere på emnet Al-Quds«.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.paltoday.com/english/news.php?id=30117

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk