Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Shimon Peres undsiger Ehud Barak

Juli 2000 åbnede premierminister Ehud Barak under forhandlingerne i Camp David for, at en fredsaftale ville imødekomme – i et ikke nærmere defineret omfang – palæstinensernes ønsker hvad angik Østjerusalem. Alle blev forfærdede, selv duen Shimon Peres. Ariel Sharon gik en tur på Tempelbjerget i september 2000, og da der kort efter afholdtes valg, tabte Barak stort til Sharon.

 

Med Jerusalem og Tempelbjerget nu ’på bordet’ i fredforhandlingerne, er det interessant at høre venstrefløjens leders synspunkter, når man betænker, at han tidligere har været aktiv i forsøget på at få fredsforhandlingerne og den gradvise overdragelse af israelsk territorium til palæstinenserne i gang. Peres er meget kritisk over for Israels premierminister Baraks håndtering af forhandlingerne i Camp David og ser kun et ringe håb for varig fred.
Den israelske avis, Ha’aretz rapporterer følgende den 24. august 2000: 

 

Under private samtaler har Shimon Peres givet udtryk for dyb frygt for fredsprocessens skæbne og han er svidende kritisk over for Barak.
Camp Davids fokusering på spørgsmålet om suverænitet over Tempelbjerget var en opskrift på dødvande, mener Peres. Kompromiser er mulige i politik, siger han, men logikken standser, hvor religionen begynder. Med Jerusalems gamle by og Tempelbjerget til debat, vil det være langt vanskeligere, måske umuligt, at nå enten et delresultat eller at udsætte beslutningen om Jerusalem-spørgsmålet.
Isoleret betragtet mener Peres, at palæstinenserne ikke må få suverænitet over Tempelbjerget. Det var også forkert af Barak at gå ind på en debat om en opdeling af Jerusalems gamle by mellem israelere og palæstinensere, som foreslået af præsident Bill Clinton.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.revelations.org.za/TempleMount.htm#LatestNews.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk