Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Qaradawi om demokrati

Interviewet med Yussuf Qaradawi blev bragt på IslamOnline.net i 2004. Qaradawi oprettede IslamOnline.net i 1997, og han har siden bragt sine qutbaer, fatwaer og andre kommentarer her. Intervieweren er Hamam Abdelmaboud, der er tilknyttet IslamOnline.net

Taget fra addressen:

http://islamonline.net/English/News/2004-06/06/article04.shtml

Demokrati er foreneligt med islams ånd og forskrifter, der modsætter sig selvtilstrækkelighed og tyranni hævdede den prominente muslimske retslærde sheik Yussuf Qaradawi.

Han afviser påstande fremført af nogle om, at demokrati er uforeneligt med islam, og at det skulle være kufr, dvs ensbetydende med afvisningen af islams sandhed.

”Hvis demokrati er ensbetydende med folkets styre, så er det i modsætning til et styre ved en enkelt mand, men det er ikke i modstrid med Guds styre”, forklarede Qaradawi de bedende i Doha moskeen fredag d. 4. juni. ”Islam anerkender ikke despoters styre.”

Han kritiserede også ved denne lejlighed de farceagtige former for demokrati anvendt i nogle lande, hvor herskeren ved afstemningen får 99,9% af stemmerne. ”Hvad er det for en form for demokrati?” spurgte Qaradawi.
Han tilføjede, at islam er ikke imod det valgsystem, som man har udviklet i vestlige lande. ”Islam forhindrer ikke, at man antager noget fra andre, der kan være til fordel for os. Islam ønsker, at herskeren skal være afholdt og valgt af sit folk.”
Den meget erfarne retskyndige erindrede om, at profeten Muhammed havde afholdt en flertalsafstemning i forbindelse med *slaget ved Uhud. ”Afstemning er dybt rodfæstet i det islamiske system.”

Qaradawi bekræftede i en tidligere fatwa, at shura (konsultation) altid har været et gode for det muslimske samfund, mens enevælde altid har været et onde siden menneskehedens histories begyndelse. Han sagde, at islam skulle tage det “gode” og fravælge det “onde” fra de vestlige samfund. Som eksempel anførte han legaliseringen af homoægteskaber i nogle europæiske lande.

Han kritiserede islamiske og arabiske republikker, hvor “sønnen arver præsidentværdigheden fra sin far,” hvilket han afviste som værende en ulovlig fornyelse indenfor religionen. ”Det er ikke demokrati. Vi ønsker et sandt demokrati baseret på transparens og åbenhed, og hvor folk er frie til at vælge.”

Qaradawi hævdede, at “ de arabiske og muslimske befolkningers første krav skal være frihed. Dette krav skal gå forud for kravet om indførelse af sharia.”
Religiøs pligt

Den meget erfarne retslærde fortalte til den opmærksomme forsamling af bedende, at reform er blevet en “religiøs pligt” og en nødvendighed dikteret af realiteten, der stillede krav om, at arabiske og islamiske lande tog forandringsprocessen i egne hænder. ”Hvis de arabiske regimer i den grad behøver reform, hvorfor skulle vi så udsætte det? Hvorfor vente til andre spørger os?”

“Vi ønsker vore lande befriet for despotiets lænker”, sagde Qaradawi. ”Vi ønsker, at vore befolkninger bliver sat i stand til at sige ja eller nej, ..så de kan ånde.”

Embedsmænd og retslærde, der deltog i en konference i Istanbul om islam og demokrati fastholdt, at de to var forenelige. ”Sharia indeholder såvel etablerede rettigheder som de nødvendige forudsætninger for, at der kan oprettes et demokratisk samfund”, sagde imam Al-Dar Qutni, der er en indonesisk parlamentariker.

*Slaget ved Uhud: Slaget fandt sted i 626 udenfor Medina. Mekkanerne angreb for at hævne tidligere nederlag. Qaradawi og andre hævder, at forklaringen på at muslimerne her led nederlag er, at Muhammed accepterede tilhængernes ret til shura. Det førte til, at muslimerne ændrede deres strategi, hvorpå de tabte.

Oversat fra engelsk af S. Lindhardt.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk