Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Kåre Lauring om slaveriet (2014)

Nutidig historieskrivning om den danske slavehandel og slaveriet har generelt en helt anden tone end ældre historieskrivning. Følgende uddrag er fra indledningen til en nyere udgivelse af Kåre Lauring (født 1947). Lauring er historiker, forfatter og tidligere museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet (i dag M/S Museet for Søfart). Han har skrevet en lang række artikler om fortrinsvis dansk kolonihistorie samt bøger om Københavns historie.

Uddrag fra Kåre Lauring: Slaverne dansede og holdt sig lystige – en fortælling om den danske slavehandel. Gyldendal, 2014, s. 19-20.

 

Den afrikanske slavehandel er nemlig historien om, hvordan mennesker dybt inde i Afrika – slaver såvel som frie – blev indfanget og samlet sammen, hvorefter de i lange slavekaravaner blev ført ned til kysten, hvor salget til europæerne fandt sted. Derefter fulgte transporten over Atlanten, stuvet sammen i overfyldte slaveskibe og under forhold, der var så forfærdende, at vi i dag har svært ved at forestille os det. Til slut, efter ankomsten til den nye verden, fulgte så salget til slavernes fremtidige ejer og det hårde arbejde i plantager eller sølvminer.

Hvor de end blev samlet sammen, og hvor de end blev solgt, så var hele forløbet, fra de blev indsamlet eller indfanget og til det endelige salg en lang, nedværdigende proces, der udsatte slaverne for næsten ufattelige lidelser: dårlig eller rådden mad, for lidt at drikke, dysenteri, tæsk, tortur og seksuelt misbrug. Næsten to millioner af de afrikanske slaver overlevede, som nævnt ovenfor, da heller ikke rejsen over Atlanten, og de mange tusinde nåede frem til deres bestemmelsessted i en tilstand, så de ikke overlevede den første måned. Ja, selv den indledende transport fra indsamlingsstedet og ned til kysten skete under forhold, der var så horrible, at det sandsynligvis krævede millioner af ofre. Og de ofre skal så lægges sammen med dem der døde i den første tid efter ankomsten til Amerika, lægges til de 1,8 mio. slaver, der døde under overfarten fra Afrika til Amerika.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk