Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Hvad kalder man en neger? (2006)

I rejseguiden til U.S. Virgin Islands, Politikens Turen går til Dansk Vestindien, forsøger man at forholde sig til de sproglige problemstillinger, der er i forhold til, hvordan man skal tale om slaveriet, og hvordan man skal tale til og om afrocaribiere i U.S. Virgin Islands.

Uddrag fra Kenneth Bo Jørgensen: Politikens Turen går til Dansk Vestindien. Politikens Forlag, 2006, side 93.

 

Hvad kalder man en neger?

Hvad kalder man en person, der i en eller anden grad stammer fra de afrikanere, der kom til Amerika og blev slaver? Det skifter. I øjeblikket er den mest korrekte betegnelse i USA African American. Og det vil være mest velset at bruge det.

Ordet black går også an, mens Afro American er yt, dog uden at være fornærmende. Negro har ikke samme neutrale betydning i USA som ”neger” har for skandinaver, derfor bør man ikke bruge det. Under ingen omstændigheder, heller ikke for sjov eller blandt venner, bør man som hvid bruge ordet nigger. Heller ikke, selv om man lige har hørt en sorte omtale sig selv eller andre sorte med selvsamme ord. Det er så ladet med negative følelser, når det kommer fra en hvid mund.

Hvis man skal tale om slaver, vil der blive sat pris på, at man ikke siger, at afrikanerne var slaves, men at de derimod var enslaved, altså tvunget til slaveri. Dermed understreger man, at disse mennesker ikke ad  naturens vej var slaver, men at det var noget, vi gjorde dem til. En rimelig sproglig hensynstagen, men vi har desværre ikke et lignende ord på dansk.

Når vi ikke bruger afrikaner-amerikaner eller finder på nye konstruktioner af ordet slaver i denne bog skyldes det, at vi må anvende ord og termer, som er naturlige for skandinaver. Denne bog forsøger at bruge betegnelserne neger, sort og afrikaner, så de passer i sammenhængen, og hvis det i visse tilfælde er mislykkedes, beklager vi.

 

Oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk